20

عذرا عبدالله پور

بسم الله الرحمن الرحیم

عذرا عبدا له پور

متولد ۱۳۵۴

فوق ممتازدر خطوط نسخ و ثلث

خطوط قرآنی

مدرس انجمن خوشنویسان اصفهان از سال ۱۳۷۸ تا کنون

کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه اصفهان

تحصیلات حوزوی در دفتر تبلیغات اصفهان – گذرا ندن دوره های تربیت مربی قرآن در مرکز قرآنی ثامن الئمه اصفهان )در زمینه تجوید،مفاهیم،احکام و ۱۵سال معاونت و تدریس در دروس قرآن،زیست شناسی و خوشنویسی( در دبیرستان های دخترا نه ومراکز فرهنگی اصفهان

عضو دار ا لکتابه قرآن کریم از سال ۱۳۹۲ تا کنون و کسب فیض از محضراستاد عبدا لرضایی،استاد بنی رضی،استاد اسدی،. . . اساتید : جناب ا ستاد تورگلی , جناب ا ستاد رحیمی

آثار کتابت شده – کتابت صحیفه سجادیه حضرت سیدا لساجدین علیه ا لسلام به خط نسخ – کتابت سوره ها و اجزایی از کلام الله مجید به خط نسخ)جزء۲،جزء۵ ، جزء۱۳ ، سورمسبحات ، یس ، واقعه ، الرحمن ، مطففین و . . . ( – کتابت ادعیه و زیارات به خط نسخ وثلث)زیارت عاشورا ،زیارت امین الله ،خطبه فدک حضرت زهرا س ،خطبه حضرت زینب ع در کوفه وشام، مناجات حضرت علی ع درمسجد کوفه،زیارت جامعه کبیره،زیارت غدیریه امام هادی ع و. . .( – کتابت وآماده سازی تا بلوهای خوشنویسی با مضامین آیات قرآن ، ادعیه ، زیارات و کالم معصومین علیهم السلام

رتبه های کسب شده در زمینه ی خوشنویسی

رتبه ی برگزیده ی مسابقه ی حضوری خط نسخ دردو سالانه قزوین ، شهریور ۱۳۹۵

رتبه ی تقدیری جشنواره توحیدی اصفهان،اسفند ۱۳۹۵

رتبه ی تقدیری جشنواره مشق صلوات تهران،فروردین۱۳۹۶

رتبه ی تقدیری پانزدهمین جشنواره رضوی،خرم آباد،مرداد۱۳۹۶

رتبه ی اول جشنواره کتابت گروهی قرآن جهت اهدا به حرم شریف امامین جوادین علیهما السلام،تهران ،اسفند ۱۳۹۶

رتبه ی تقدیری جشنواره بین المللی آیات،مشهدمقدس،اردیبهشت ۱۳۹۷

رتبه ی برگذیده جشنواره کتابت سوره انسان ،تهران،مرداد۱۳۹۸

برگزیده نمایشگاه قرآن تهران،اردیبهشت ۱۳۹۸

رتبه دوم هفدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی بیرجند،آذر۱۳۹۸

رتبه تقدیری جشنواره بین المللی یاس یاسین،بهمن ۱۳۹۸

رتبه ی سوم خط نسخ درجشنواره غدیرتبریز، مهرماه۱۳۹۵

رتبه ی تقدیری جشنواره وقف ایالم،۱۳۹۵ دی ۱۳۹۴

رتبه ی تقدیری ویژه در دومین جشنواره کتابت قرآن کریم دارا لکتابه مرکز طبع و نشر قرآن )کتابت سور م سبحات(

رتبه ی دوم خوشنویسی در جشنواره ملی ا سوه حسنه،فروردین۱۳۹۴

رتبه ی برگزیده خط نسخ در سیزدهمین جشنواره ملی رضوی, شهریور ۱۳۹۴

رتبه ی دوم خوشنویسی در جشنواره ملی فرزندان عاشورایی،اسفند۱۳۹۳

رتبه ی برگزیده خط نسخ در جشنواره فرهنگی هنری سفیر مهر بانی ،دی ماه۱۳۹۳

رتبه ی دوم در گرایش نسخ وثلث در دومین جشنواره ملی لبیک یا حسین ،آذر ۱۳۹۳

رتبه ی اول خط نسخ در جشنواره ی فرهنگی هنری شاهچراغ، شیراز شهریور ۱۳۹۳

رتبه ی اول خط نسخ در اولین دوره ی مسابقات خوشنویسی خواهران ثامن االئمه , اصفهان سال ۱۳۸۲

رتبه ی اول خط نسخ همایش اذان صالی قدسیان اصفهان،شهریور ۱۳۸۴

رتبه ی اول خط ثلث در جشنواره ی خوشنویسی بانوان , کرمانشاه سال ۱۳۷۸

رتبه های کسب شده در زمینه ی قرآن – رتبه ی اول مسابقات ترتیل قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان , سال ۱۳۹۳

رتبه ی اول نهمین دوره مسابقات ترتیل قرآن سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع منطقه اصفهان مرداد ۱۳۹۴

رتبه ی اول مسابقات ترتیل قرآن همسران کارکنان صنایع شیمیایی – رتبه ی چهارم مسابقات ترتیل قرآن اوقاف , اصفهان سال ۱۳۹۱

رتبه ی چهارم مسابقات ترتیل قرآن همسران کارکنان صنایع دفاع -رتبه ی دوم مسا بقات حفظ سوره واقعه خانواده های کا کنان صنایع شیمیایی،۱۳۸۶

رتبه ی دوم مسابقات ترتیل قرآن فرهنگیان ناحیه دو اصفهان , سال ۱۳۷۸

شرکت در همایشها و نمایشگاه های انفرادی و گروهی -نمایشگاه گروهی نسخ وثلث ،تهران،اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی بانوان خوشنویس نسخ وثلث،تهران ،موزه ملک،اسفند ۱۳۹۷،همزمان بامیالد حضرت زهرا س

نمایشگاه آثارکتابت شده کاتبان دارالکتابه قرآن کریم ،حسینیه امام خمینی ره ودیدار بامقام معظم رهبری،اول رمضان ۱۳۹۸ کاظمین،مهرماه۱۳۹۶

همایش گروهی کتاب وحی،کتابت قرآن کریم توسط ۳۰ کاتب برگزیده کشور جهت اهداءبه حرم شریف نمازمنطقه خارگ ،مرداد ماه۱۳۹۶

نمایشگاه تخصصی نسخ وثلث همزمان بادهه کرامت درجزیره خارگ به دعوت ازقرارگاه فرهنگی وستاد اقامه وتیر۱۳۹۶ همزمان باماه مبارک رمضان

نمایشگاه انفرادی نسخ بامحوریت دعای مکارم االخالق امام سجاد علیه السالم،موزه هنرهای معاصراصفهان،خرداد

نمایشگاه گروهی بانوان خوشنویس ایران،تهران موزه هنرهای دینی امام علی ع، بهمن۱۳۹۵

همایش کاتبان وحی در مشهد مقدس،بهمن ۱۳۹۵(همزمان با افتتاحیه برنامه های پایتخت معنوی جهان اسالم سال

۲۰۱۷نمایشگاه گروهی تجالی قلم،نگارخانه رضوان ، مشهدمقدس بهمن ۱۳۹۵

نمایشگاه ا نفرادی خطوط قرآنی همزمان با برگزاری دهمین دوره مسابقات قرآنی مد هامتان آذرماه ۱۳۹۴درمحل مرکز نشر معارف اهل بیت و هنرستان هنرهای زیبا

نمایشگاه انفرادی نسخ وثلث ازهفتم لغایت سیزدهم تیرماه۱۳۹۴(۱۲لغایت ۱۸رمضان(پل شهرستان محل دائمی نمایشگاههای استان اصفهان

نمایشگاه انفرادی به مناسبت ماه مبارک رمضان در نگارخانه کوثر از۳۰ خردادلغایت ۲۵تیر ۱۳۹۴(اول لغایت پایان ماه مبارک رمضان

نمایشگاه انفرادی نورا لثقلین در خطوط نسخ وثلث ،آذر ماه ۱۳۹۳ در نگار خانه کوثر

همایش کتابت جمعی قرآن کریم جهت اهدا قرآن کتا بت شده به حرم حضرت ابا ا لفضل )ع( وکتابت ۱ جزءاز قرآن مذکور در تابستان ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی اساتید ومدرسان انجمن خوشنویسان اصفهان دی ۱۳۹۴

همایش گروهی کاتبان قرآن کریم در کربالی معال واهداء قرآن کتابت شده به حرم حضرت ابا الفضل تابستان ۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی اساتید ومدرسان انجمن خوشنویسان اصفهان،آذر ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی قرآن تهران در ماه های رمضان،از سال۱۳۹۳تاکنون

همایش هنری کارگاهی مهر ویژه هنرمندان استان اصفهان در نگارستان امام خمینی ره , دهه فجر ۱۳۸۸

کنگره ی بزرگداشت حکیم صهبا , شهرضا – نمایشگاه گروهی خوشنویسی کتابخانه مرکزی شهرداری , سال ۱۳۸۴

نمایشگاه قرآن استان اصفهان در سال های مختلف – نمایشگاه گروهی خوشنویسی بزرگداشت میالد حضرت زهرا )س( و امام خمینی )ره( در نگارستان امام خمینی

نمایشگاه گروهی خوشنویسی بانوان ا صفهان – نمایشگاه گروهی خوشنویسان شاهین شهر و ا صفهان در نگارخانه ی ترنج , فرهنگسرای اشراق . .

در پایان سپاس فراوان از درگاه ایزد منان،اساتید بزرگوار وخانواده عزیزم

عذرا عبداله پور

 

برخی از آثار:

a

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code