تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

متولد اصفهان

تحصیلات:کارشناسی شیمی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

فارغ التحصیل ممتاز : خرداد ۱۳۶۴

اساتید خوشنویسی:استاد شمس الدین ابوالوفا حسینی استاد عبدالله فرادی استاد غلامحسین امیرخانی و اساتید متقدم

سوابق اجرایی:مدیراجرایی انجمن خوشنویسان اصفهان ۸سال

بازرس انجمن خوشنویسان اصفهان سه دوره

عضو شورای انجمن خوشنویسان اصفهان چهار دوره

عضو هیات تصحیح اوراق آزمونهای انجمن خوشنویسان ایران

مدرس انجمن خوشنویسان اصفهان از سال۱۳۶۶

دارای مدرک فوق ممتاز در شکسته نستعلیق  ۱۳۸۲

مدرس خوشنویسی و مدیر آموزشگاه نوای هزاردستان

مدرس هنر وگرافیک در دانشگاههای علمی کاربردی استان اصفهان

شرکت در کلیه نمایشگاههای جمعی انجمن خوشنویسان ایران و اصفهان

شرکت در اکثر مجامع نمایندگان و سمینارهای انجمن خوشنویسان ایران

شرکت در آزمون کتبی استادی  نستعلیق و قبولی در سال ۱۳۹۳

برگزاری نمایشگاه انفرادی ۱۳۹۸

مشاوره و خوشنویسی وانجام تبلیغات درسطح استان

عضو مجمع بدوی انجمن خوشنویسان ایران

کسب رتبه در جشنواره های مختلف خوشنویسی در سطح کشور

صاحب امتیاز  و مدرس خوشنویسی آموزشگاه هنری نوای هزاردستان در بخش هنرهای تجسمی

 

برخی از آثار :

 

زنبیل خرید