توجه

قابل توجه مدرسان گرانسنگ و هنرجویان عزیز انجمن خوشنویسان اصفهان

  ضمن رعایت کامل پروتگل های وزارت بهداشت و درمان به عرض میرساند

گلاسهای انجمن با اختیار مدرسان و هنرجویان تشکیل میگردد و اگر شرایط موجود کرونا ویروس سبب تعطیلی مقطعی کلاسها شود هزینه ی جلساتی که کلاسها تعطیل شده است محاسبه و در آخر سال آموزشی و به هنرجویان مسترد میگردد

 

 

سرپرست انجمن خوشنویسان اصفهان

دکتر علی فرزانه     

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *