تبریک به جامعه ی خوشنویسان استان اصفهان

تبرهوالعزیز .

به اطلاع خانواده ی بیش بهای انجمن خوشنویسان استان اصفهان میرساند ،بار دیگر برگ زرینی در صحیفه ی افتخارات انجمن ثبت شد .
در جمع شایستگان جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز(باموضوع اشعار استاد شهریار) اسامیه خوشنویسان استان اصفهان چشمگیروتحسین برانگیز است .
برگزیدگان( اصفهان )
احمد احمدی
علی خیری
شایستگان تجلیل( اصفهان )
شهناز ملکی
مجتبی شریفی
شایستگان تقدیر (اصفهان)
زهرا وثوقیان
سید رسول آقا میری
اسامی به ترتیب حروف الفبا نوشته شده.
اینجانب از تک تک عزیزان که جایگاه بلند و باشکوه خوشنویسی اصفهان را اعتلا بخشیده وموجب سربلندی وسرافرازی خوشنویسان اصفهان در کشور میباشند ،تقدیر وتشکر مینمایم.
امیداست متولیان فرهنگ وهنر اصفهان باحمایتهای خود ودرک موقعیت وجایگاه منیع
خوشنویسی اصفهان درکشور
فرصت را مغتنم شمرده وبا ژرف اندیشی وعملکردی شایسته قدرومنزلت این افتخار آفرینی را پاس دارند .

انجمن خوشنویسان استان اصفهان .
علی فرزانه

دیدگاه ها بسته شده اند.