انا لله و انا الیه راجعون

 

 

هوالباقی 
استاد ارشد ومعزز ساحت خوشنویسی معاصر ،
جناب استاد غلامحسین امیرخانی .
خبر اندوه آن استاد بیش بها ،که از پی کوچ ابدی یار وهمراه دیرین وهمسر گرانقدر آن استاد بزرگوار ،پدید آمد .بر قلوب مستفیدان ودوستداران محضر آن جناب سخت سنگین است وجانسوز .یاران شورای انجمن خوشنویسان استان اصفهان ونیز اعضای آن ،باعرض تعزیت به محضر جنابعالی ،آرامش روح آن فقیده سعیده را به دست نیاز از درگاه حضرت بی نیاز میخوانند ،وبرای حضرتعالی ومنسوبان معظم ،آرامش وصبر را طلب می نمایند .
و سلام علیها یوم ولدت ویوم ماتت ویوم تبعث حیا .
علی فرزانه

سرپرست انجمن خوشنویسان اصفهان

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.