اعلام برنامه ی زمانبندی و شرایط ثبت نام امتحانات فوق ممتاز ۱۴۰۱

برنامه ی زمانبندی امتحانات فوق ممتاز و شرایط ثبت نام و دستورالعمل مربوط به ثبت نام امتحان اعلام شد

ثبت نام از تاریخ شنبه یازدهم لغایت چهارشنبه بیست ونهم تیرماه

مدارک لازم

دوقطعه عکس

فتوکپی شناسنامه یکبرگ

فتوکپی کارت ملی یکبرگ

فتوکپی مدرک ممتاز

مبلغ حق الثبت امتحان حضوری در هر قالب دویست و چهل هزارتومان و هر قالب متفرقه هفتصد و پنجاه هزارتومان میباشد

محل ثبت نام

دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان واقع در خیابان نشاط کوچه ی شماره سیزده تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸

ساعات ثبت نام چهارو نیم الی هفت و نیم بعدازظهر

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.