تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

رزومه و نمونه کارهای خوشنویسان اصفهان

استاد عباسعلی همتی

عباسعلی همتی

فرزند محمد حسن متولد ۱۳۳۱ اصفهان

– دبیر هنر بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان

– اخذ مدرک ممتاز خوشنویسی در خرداد ماه ۱۳۶۴ از انجمن خوشنویسان ایران

– دعوت به کار و تدریس در کلاس های خوشنویسی انجمن خوشنویسان اصفهان از سال ۱۳۶۴ که تاکنون نیز ادامه دارد

-عضویت متوالی و غیر متوالی در هیئت‌مدیره انجمن خوشنویسان اصفهان و فعالیت در امور اجرایی و اداره انجمن

– اخذ مدرک فوق ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان اصفهان در شهریور ماه ۱۳۸۶

– تربیت حدود ۵۵ نفر هنرجوی ممتاز و فوق ممتاز خوشنویسی که تعدادی از آنها خود به فعالیت در حوزه خوشنویسی و امر تدریس و آموزش این هنر مشغول می باشند

– دارای تقدیرنامه وزارتی از وزارت آموزش و پرورش و کسب عنوان دبیر هنر برگزیده مسابقات طرح بازشناسی نقوش سنتی از میان معلمان هنر مدارس کشور

– اخذ مدرک استادی انجمن در تاریخ خرداد ۱۳۹۳

از جمله فعالیت‌های دیگر اینجانب اشتغال به امر کتابت متون ادبیات فارسی و کتاب دیوان خواجه حافظ شیرازی و کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری و کتاب گلستان سعدی مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری و تعداد دیگری که به صورت پراکنده انجام گرفته است از جمله حدود ۸۰ صفحه از دیوان شمس تبریزی

عباس علی همتی ۱۴۰۰

 

برخی از آثار :

 

اساتید انجمن

زنبیل خرید