تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

رزومه و نمونه کارهای خوشنویسان اصفهان

استاد سید محمد فاتح نطنزی

سید محمد فاتح نطنزی فرزند سید رضا متولد ۱۳۵۱ شهر اصفهان. مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی.

گواهینامه درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد به تاریخ ۱۳۹۳

گواهینامه استادی از انجمن خوشنویسان ایران

استاد دانشگاه هنر (دولتی)اصفهان

دارای بیش از ۴۶ رتبه از جشنواره های کشوری

دارای ۵ رتبه از جشنواره های خارجی در خط نستعلیق و شکسته

تالیف و چاپ کتاب سحر سطور ۴۰ سطر خط شکسته به دوزبان فارسی و انگلیسی

برگزاری ۷ نمایشگاه انفرادی

مدرس انجمن خوشنویسان اصفهان

عضو شواری عالی انجمن خوشنویسان اصفهان

 

برخی از آثار :

 

اساتید انجمن

زنبیل خرید