تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

رزومه و نمونه کارهای خوشنویسان اصفهان

مهدی موذنی

متولد ۱۳۴۵ اصفهان

تحصیلات کارشناسی زبان و ادبیات عرب سال ۱۳۷۵ دانشگاه تهران و مدرک ممتاز ۱۳۷۲

اساتید : استاد عطریان دوره ممتاز و استاد شیرازی قوق ممتاز

سوابق:

همکاری بافرودگاه چندین سال

تهیه کننده رادیو

دو سال ۷۷ و ۷۸ همکاری با ارشاد اسلامی

و همکاری با مطبوعات هفته نامه تندر ( گوهر وصل ) و چاپ بیش از ۵۰ شرح حال و گزارش از خوشنویسان برتر و مدرس کلاسهای خوشنویسی در اصفهان و تهران از سال ۶۸ تاکنون

برخی از آثار استاد

اساتید انجمن

زنبیل خرید