تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

رزومه و نمونه کارهای خوشنویسان اصفهان

استاد حمیدرضا صادق گلی

حمیدرضا صادق گلی 

 

فرزند احمد متولد ۱۳۴۴فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان اصفهان در سال ۱۳۶۹

اخذ مدرک فوق ممتاز در سال ۱۳۹۰  دارای درجه ۳ هنری از وزارت ارشاد اسلامی هم اکنون مدرس انجمن  شعبه هنرستان هنرهای زیبا هستم

افتخارات:

۱) رتبه سوم مسابقات خوشنویسی در جشنواره کتابت سوره فجردرسال ۱۳۷۳

۲) انتخاب ده نفر بعنوان خوشنویس برتردر نگارستان امام خمینی (ره ) اصفهان درسال ۱۳۷۵

۳) رتبه دوم جشنواره قرآن و عترت بهزیستی کشور ( رشته نستعلیق ) درسطح کشوردر سال ۱۳۸۵

۴) رتبه اول درجشنواره قرآن کریم در رشته خوشنویسی ( رشته ثلث ) در سطح کشور در سال ۱۳۸۶

۵) رتبه اول جشنواره قرآن و عترت بهزیستی کشور (رشته نستعلیق ) در سطح کشور در سال ۱۳۸۸

نمایشگاهها:

۱) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری سوره – سال ۱۳۷۳

۲) برگزاری نمایشگاه چهارنفره – موزه خط اصفهان  – سال ۱۳۷۴

۳) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری کوثر – سال ۷۸

۴) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری کوثر – سال ۱۳۸۴

۵) برگزاری نمایشگاه دو نفره – گالری کوثر – سال ۱۳۷۶

۶) شرکت درچند نمایشگاه جمعی انجمن خوشنویسان اصفهان– گالریهای کوثر، موزه خط وموزه هنرهای معاصر

تألیفات:

۱) کتابت اشعار علی وحید دستجردی با عنوان (خوشه ای دیگرازبرزگر)

 

برخی از آثار :

اساتید انجمن

زنبیل خرید