تماس با انجمن

۰۳۱۳۲۷۳۱۰۳۸

رزومه و نمونه کارهای خوشنویسان اصفهان

حمیدرضا صادق گلی

حمیدرضا صادق گلی  فرزند احمد متولد ۱۳۴۴فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان اصفهان در سال ۱۳۶۹

اخذ مدرک فوق ممتاز در سال ۱۳۹۰  دارای درجه ۳ هنری از وزارت ارشاد اسلامی هم اکنون مدرس انجمن  شعبه هنرستان هنرهای زیبا هستم

افتخارات:

۱) رتبه سوم مسابقات خوشنویسی در جشنواره کتابت سوره فجردرسال ۱۳۷۳

۲) انتخاب ده نفر بعنوان خوشنویس برتردر نگارستان امام خمینی (ره ) اصفهان درسال ۱۳۷۵

۳) رتبه دوم جشنواره قرآن و عترت بهزیستی کشور ( رشته نستعلیق ) درسطح کشوردر سال ۱۳۸۵

۴) رتبه اول درجشنواره قرآن کریم در رشته خوشنویسی ( رشته ثلث ) در سطح کشور در سال ۱۳۸۶

۵) رتبه اول جشنواره قرآن و عترت بهزیستی کشور (رشته نستعلیق ) در سطح کشور در سال ۱۳۸۸

نمایشگاهها:

۱) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری سوره – سال ۱۳۷۳

۲) برگزاری نمایشگاه چهارنفره – موزه خط اصفهان  – سال ۱۳۷۴

۳) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری کوثر – سال ۷۸

۴) برگزاری نمایشگاه انفرادی – گالری کوثر – سال ۱۳۸۴

۵) برگزاری نمایشگاه دو نفره – گالری کوثر – سال ۱۳۷۶

۶) شرکت درچند نمایشگاه جمعی انجمن خوشنویسان اصفهان– گالریهای کوثر، موزه خط وموزه هنرهای معاصر

تألیفات:

۱) کتابت اشعار علی وحید دستجردی با عنوان (خوشه ای دیگرازبرزگر)

اساتید انجمن

زنبیل خرید