درباره انجمن

انجمن خوشنویسان اصفهان

 اصفهان شهر هنر شهر تاریخ و تمدن ایران اسلامی در جایگاه بلند و با شکوهی ایستاده و خوشنویسی یکی از هنرهایی است که با پیشینه گرانسنگ و آذر استوار با پرورش اساتید نام‌آور این هنر شریف را در قله اقتدار و زیبایی می نشاند و تا به امروز چشم اصحاب قلم با دیدن آثار فاخر خوشنویسان تربیت یافته این مکتب مبتهج و متحیر می گردد.

هنری که تمام شدنی نیست و جاودان است آنچه بر این صحیفه نشسته وجیز ه ای است تا به خوشنویسی معاصر انجمن خوشنویسان اصفهان پرداخته تا تمام‌قد برابر خدمات و تلاش اساتید این شهر تعظیم کنیم.

اعلام آخرین نتایج

آخرین اخبار