Tagged: هنر

۰

برگزاری دوسالانه خوشنویسی بزرگترین رویداد این هنر در کشور است

رئیس انجمن خوشنویسان استان قزوین گفت: برگزاری دو سالانه خوشنویسی بزرگترین رویداد این هنر در کشور است که برای چهارمین دوره پیاپی در قزوین، به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران برگزار می شود. به گزارش...

2047397web ۰

فراخوان دومین همایش هنر و تبلیغ در قم

 فراخوان ارسال آثار برای برگزاری دومین همایش علمی پژوهشی و کاربردی هنر و تبلیغ ویژه کتاب آرایی در حوزه دین و هنرهای تجسمی در قم اعلام شد. در فرهنگ و تمدن اسلامی کتاب از...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی