انجمن خوشنویسان اصفهان

۰

توجه توجه

محل برگزاری امتحانات تحریری  دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان واقع در خیابان نشاط کوی قصر منشی و سایر امتحانات خوشنویسی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه قصر میباشد

۰

اعلام نتایج امتحانات خوشنویسی مراحل مقدماتی متوسط و خوش اردیبهشت ماه ۹۷

نتایج امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت ماه نود و هفت اعلام شد هنرجویان عزیز در صورت مشاهده اشتباه در درج مشخصات خود جهت رفع اشکال از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ تماس حاصل...

۰

توجه توجه

محل برگزاری آزمون تحریری اردیبهشت ماه ۹۷ دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان اصفهان خیابان نشاط کوچه قصر منشی و محل برگزاری آزمون خوشنویسی  مرکز تحقیقات معلمان اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی