انجمن خوشنویسان اصفهان

۰

قزوین پایلوت خوشنویسی کشور می شود

قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی پایلوت آموزش و ترویج هنر خوشنویسی در سراسر کشور می شود. این طرح برای نخستین بار مطرح شده و در صورت تصویب نهایی ، خوشنویسان قزوینی از ابتدای سال...

۰

نمایشگاه آثار خوشنویسی تذهیب و نگارگری

نمایشگاه آثار خوشنویسی تذهیب و نگارگری هنرمندان آقای حمیدرضا بهرامی و خانم اسماعیلی در گالری کتابخانه مرکزی  اصفهان واقع در  خیابان باغ گلدسته دائر میباشد.این نمایشگاه تا تاریخ ۲۱ اسفندماه جهت بازدید عموم ادامه...

DSC04763-web ۰

نشست مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران ۲۹ آبان ۱۳۹۳

بسمه تعالیجلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در طی صبح روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۳ در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و...

۰

نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۸۹

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی مهدی چمن کته ۱۲ نستعلیق محمدهادی ماجد حسین ۴۷ نستعلیق محمدمهدی مسائلی اصغر ۲۲ نستعلیق فاطمه باباشاهی عبدالرسول ۱۹ نستعلیق مریم جمشیدیان رضا ۱۸ نستعلیق...

۰

نتایج امتحانات پایان دوره ای تابستان ۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی سمیرا احمدی قاسم ۱۲ نستعلیق صدیقه اسفندیاری حسین ۳۲ نستعلیق فائزه اسماعیلی جمشید ۵۱ نستعلیق الهام انصاری پور رمضانعلی ۵۱ نستعلیق مریم سادات باطنی مصطفی...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی