دسته: اسلاید شو

DSC04763-web ۰

نشست مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران ۲۹ آبان ۱۳۹۳

بسمه تعالیجلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در طی صبح روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۳ در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی