دسته: اخبار

۰

انتخاب جناب آقای مرتضی باقرنژاد به سمت دبیر اجرائی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان

نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران بر اساس این گزارش دومین نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۴/۱۳ در محل...

۰

* انتخابات مجمع عمومی انجمن خوشنویسان ایران بر پایه آراء دیوان عدالتاداری 

۰

دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت

نماشگاهی از  آثار خوشنویسی خانم عذرا عبداله پور مدرس انجمن خوشنویسان اصفهان  در قالب نسخ و ثلث در دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به نمایش گذلشته میشود. این نمایشگاه جهت بازدید عموم در...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی