بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

توجه توجه

با سلام با توجه به خطرناک بودن ویروس کرونا در هفته ی آینده و تعطیلی مجلس دانشگاهها مدارس و آموزشگاههای هنری انجمن خوشنویسان نیز همگام با دیگر مراکز فرهنگی از فردا دهم اسفند تا...