آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۸

۰

نمایشگاه خوشنویسی آثار شکسته نستعلیق استاد غلامرضا وکیلی

نمایشگاه خوشنویسی آثارشکسته نستعلیق استاد غلامرضا وکیلی  با عنوان گذر عمر برگزار میگردد این نمایشگاه از چهارده تیرماه آغاز و تا نوزده تیرماه ادامه خواهد داشت ساعات بازدید نمایشگاه  ده و نیم صبح الی...

۰

توجه توجه

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مرحله فوق ممتاز محل برگزاری امتحانات  مرکز تحقیقات معلمان واقع در خیابان شمس آبادی میباشد

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی