بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۶

استاد محمدعلی شادمان

مدرس مراکز آموزش عالی فرهنگیان اصفهان ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه های فنی حرفه ای شهید مهاجر، سروش و سمیه شرکت در نمایشگاه های جمعی انجمن خوشنویسان ایران دراصفهان ، تهران ، ساری ،...