آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

۰

آانجمن خوشنویسان اصفهان ثبت نام میکند

 انجمن خوشنویسان اصفهان جهت کلاسهای خوشنویسی سال تحصیلی نود و شش نود و هفت ثبت نام میکند   شرایط ثبت نام  شروع کلاسها شنبه یکم مهر ماه ۱۳۹۶ پایان کلاسها آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی