آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

۰

آغاز ثبت نام امتحانات فوق ممتاز

دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران خرداد ۹۵ فوق ممتاز انجمن خوشنویسان اصفهان برنامه امتحانات پایاندوره ای فوق ممتاز  را اعلام کرد.طبق این برنامه آزمون خوشنویسی روز پنجشنبه ششم خرداد و جمعه هفتم...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی