آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۴

bahman ۰

برنامه امتحانات میاندوره ای دیماه نود و چهار

انجمن خوشنویسان اصفهان برنامه امتحانات میانددوره ای  ۱۳۹۴  را اعلام کرد.طبق این برنامه آزمون خوشنویسی روز پنجشنبه  یکم بهمن و جمعه دوم دیماه برگزار میگردد. جدول ساعات امتحانات بشرح زیر میباشد: پنجشنبه یکم بهمن ماه آزمون...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی