آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۴

۰

الحاق شعب باقیمانده مرتبط با دفتر خارک به انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این گزارش،  این روزها شعب باقیمانده انجمن که با دفتر خارک مرتبط بودند با ارتباط به شیوه های مختلف با ستاد مرکزی انجمن خوشنویسان ایران خود را به جریان عظیم خوشنویسی کشور ملحق...

۰

انتخاب جناب آقای مرتضی باقرنژاد به سمت دبیر اجرائی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان

نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران بر اساس این گزارش دومین نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۴/۱۳ در محل...

۰

الحاق شعب باقیمانده مرتبط با دفتر خارک به انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این گزارش،  این روزها شعب باقیمانده انجمن که با دفتر خارک مرتبط بودند با ارتباط به شیوه های مختلف با ستاد مرکزی انجمن خوشنویسان ایران خود را به جریان عظیم خوشنویسی کشور ملحق...

۰

* انتخابات مجمع عمومی انجمن خوشنویسان ایران بر پایه آراء دیوان عدالتاداری 

۰

اعلام نتایج امتحانات فوق ممتاز خرداد ماه ۱۳۹۴

اسامی پذیرفته شدگان امتحانات فوق ممتاز خردادماه ۹۴ به شرح زیر میباشد: چلیپا  نستعلیق   آقایان فرشاد         حیدری احمدرضا      استکی ابراهیم        دهقان محمدرضا    صابونی...

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی