بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۴

انتخاب جناب آقای مرتضی باقرنژاد به سمت دبیر اجرائی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان

نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران بر اساس این گزارش دومین نشست هماهنگی ستاد برگزاری دوازدهمین مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۴/۱۳ در محل...

* انتخابات مجمع عمومی انجمن خوشنویسان ایران بر پایه آراء دیوان عدالتاداری