نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳

نتایج امتحانات پایاندوره ای تابستان ۱۳۹۳
مرحله مقدماتی
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
الهام اسدی یداله شهریاری نستعلیق
مهری امیدوار رسول حسینی نستعلیق
زهرا امینی رضا همتی نستعلیق
زهرا بحرینی کاظم موذنی نستعلیق
جواهر برخورداریان جلیل فصیحی نستعلیق
بهناز بزرگیان احمد حسینی نستعلیق
سارا پرهام فر سعید ظهیر نستعلیق
عارفه خاکسار جلالی محمدحسن همتی نستعلیق
مریم رحمانی عبدالرسول صادقی نستعلیق
حوریه سادات رضوانی فر محمد بیضاوی نستعلیق
زهرا ستاری مهدی شهریاری نستعلیق
ترنم شهریاری ابوالفضل امینی نستعلیق
راضیه سادات فقهی سیدمحسن شریفی نستعلیق
مرضیه فلاح محمد صادقی نستعلیق
تارا معمار احمد اخوان نستعلیق
فاطمه مهوری علیرضا شهریاری نستعلیق
شهرزاد میراشرفی کمال همتی نستعلیق
ملیکا نجف علی اخوان نستعلیق
یاسمین نورصبحی علی ظهیر نستعلیق
کبرا نیکزاد احمدعلی ریاضیات نستعلیق
شمسی وحید احمد حسینی نستعلیق
محمد آذربرزین احمدعلی همتی نستعلیق
محمدحسین ترابی حیدر همتیان نستعلیق
ماهان جهانگیری رسول همتیان نستعلیق
مسلم حدادی محسن شریفی نستعلیق
امیر رضا رفیعی مرتضی شریفی نستعلیق
حسین عابدی نوراله بیضاوی نستعلیق
محمدحسین قبادی ابراهیم همتی نستعلیق
سعید قربانی محمدرضا همتی نستعلیق
حمیدرضا کارگر صفرعلی ذوق نستعلیق
مهدی کرباسی زاده عباس توکلی نستعلیق
حسین مهدی احمد ظهیر نستعلیق
مرحله متوسط
آذین ابطحی حسین ریاضیات نستعلیق
عاطفه احمدی محمد شهریاری نستعلیق
رقیه اکبری امیر صادقی نستعلیق
زهرا امینی رضا همتی نستعلیق
دلارام باغبان جمشید سعیدفر نستعلیق
فاطمه بهشتی زاده حسن گلشنی نستعلیق
زهره جهانیان حسین رضایی مجد نستعلیق
زهرابیگم حسینی ابراهیم زارع زاده نستعلیق
کیانا داودی قباد همتیان نستعلیق
یاسمن سوفسطایی یوسف همتی نستعلیق
زهرا عباسی زاده حسین توکلی نستعلیق
فاطمه زهرا کاظمی علیرضا اخوان نستعلیق
هما کشاورزی پرویز همتیان نستعلیق
مریم کوثر رسول شهریاری نستعلیق
طهورا مجلسی محمودرضا گلشنی نستعلیق
مارال مجیری علی گلشنی نستعلیق
زهرا محمدی مسعود توکلی نستعلیق
نوشین مظاهری محمدعلی اخوان نستعلیق
فخرالزمان معظم اکبر معمارزاده نستعلیق
تارا معمار احمد اخوان نستعلیق
ملیکا نجف علی اخوان نستعلیق
مبینا ویلایی احمدرضا زارع زاده نستعلیق
حوری یراقی عبدالغفار عقیلی نستعلیق
احسان احمدی جواد همتیان نستعلیق
امیرحسین برمکی جعفر کیانزاد نستعلیق
محمدحسین ترابی حیدر همتیان نستعلیق
خلیل جعفرپیشه عبدالوهاب شادمان نستعلیق
ماهان جهانگیری رسول همتیان نستعلیق
سعید حاج باقری رضا شفیعی نیا نستعلیق
محمدرضا خوشاوی محسن بابااحمدی نستعلیق
مهبد دادخواه مهرداد رحیمی نستعلیق
امیرحسین رضایی اصغر ظهیر نستعلیق
علی عابد نوراله بیضاوی نستعلیق
سپهر کریمی عباس همتیان نستعلیق
محمدهادی جم علی اصغر پارسامقدم نستعلیق
محمدحسین وزیریان علیرضا همتی نستعلیق
محمد یزدانبخش رضا خردمند نستعلیق
مرحله خوش
فائقه اسماعیلی سعید عقیلی نستعلیق
زهرا امیری هوشنگ صادقی نستعلیق
لیلا امینی حسین همتیان نستعلیق
فرناز ایزدی عبدالمجید حسینی نستعلیق
معصومه برهانی اسحاقعلی همتیان نستعلیق
فاطمه بهرامیان علی گلشنی نستعلیق
مرجان پارسامقدم محسن پارسامقدم نستعلیق
منصوره پورسجاد عباسعلی رضایی مجد نستعلیق
راحله پورعلی علیرضا قجاوند نستعلیق
فاطمه پهلوانی اسداله هدایت نستعلیق
زهره توکل پرویز گلشنی نستعلیق
شهلا جعفری ابراهیم زارع زاده نستعلیق
مهری حق شناس حسین همتیان نستعلیق
شهرزاد دوستانی بیژن همتی نستعلیق
زینب رهنما فیض اله حسینی نستعلیق
آزاده زرشکی محمدرضا زارع زاده نستعلیق
سحر زندی آتشبار حسن همتی نستعلیق
زهرا سلیمی سعید زارع زاده نستعلیق
لیلا شیرویه زاد عباسقلی وکیلی نستعلیق
صبا شیوایی محمدرضا همتیان نستعلیق
طاهره طاهری رمضان همتیان نستعلیق
آرزو عامری امیر همتیان نستعلیق
مریم سادات فدکی سیدمحمد گلشنی نستعلیق
پروین فرجی داراب جواهری نستعلیق
فرزانه فروغی علیرضا ریاضیات نستعلیق
نرجس مجلسی عباس زارع زاده نستعلیق
زینت کریمیان ذبیح اله گلشنی نستعلیق
حنانه کهلانی وحید کهلانی نستعلیق
الناز معصومی حسن رحیمی نستعلیق
مینا مهشید حسین عقیلی نستعلیق
سعیده سادات میرباقری سیدابراهیم گلشنی نستعلیق
نگار نکویی عبدالرشید شفیعی نیا نستعلیق
ریحانه نمازی اصفهانی محمدعلی شهریاری نستعلیق
عارف هاشمیان حسن زارع زاده نستعلیق
سروش آقاجانی علی همتیان نستعلیق
سیدمهدی ابن الرسول عبداله توکلی نستعلیق
اشکان افتخاری سیدعلی قجاوند نستعلیق
حسن اورش محمودصالحی بهمن بابااحمدی نستعلیق
مهدی باسیری علی توکلی نستعلیق
آرش خدارحمی اردشیر نستعلیق
محمد خزائی حسن زارع زاده نستعلیق
پدرام دانشفر محسن گلشنی نستعلیق
مهران سهرابی فرج اله هدایت نستعلیق
محسن طهماسبی غلامرضا سیاوش نستعلیق
علیرضا فتاحی مصطفی شیری نستعلیق
احسان فرهنگ منش عبداله همتیان نستعلیق
علی محزونیه محمدرضا همتی نستعلیق
مسیح محمدی علیرضا شریفی نستعلیق
علامحسین ملاافضل عرب مصطفی شادمان نستعلیق
علیرضا نصراصفهانی احمد شفیعی نیا نستعلیق
مرحله عالی
فاطمه ابوالحسنی هادی حسینی کتابت
لیلا ارشادی عنایت اله معمارزاده کتابت
زهرا اسحاقی رضا سیدنطنزی کتابت
زهرا باقری غلامحسین عقیلی کتابت
زهرا بیات سیدعباس صادقی نستعلیق
زهرا بیات سیدعباس صادقی کتابت
شمیم جابری ارشد عقیلی کتابت
الهه جعفری مرتضی صالحی کتابت
بتول حجتی احمد ریاضیات نستعلیق
مژگان حقیر هوشنگ فروزنده نستعلیق
لیلا حیدری فضل اله صادقی نستعلیق
پگاه خاکساری محمدحسین همتیان نستعلیق
ندا خیری اصغر گلشنی نستعلیق
زهراسادات رضوی فرد محمدباقر رحیمی نستعلیق
زهراسادات رضوی فرد محمدباقر رحیمی کتابت
مبینا روستازاده شیخ یوسف اکبر همتی نستعلیق
مبینا روستازاده شیخ یوسف اکبر همتی کتابت
نادیه زمانی اصغر وکیلی نستعلیق
محبوبه زهدی عبداله موذنی کتابت
لیلا شاه سنایی مصطفی تجدد نستعلیق
روژینا شیخی فر بهزاد وکیلی نستعلیق
مریم ضیایی علیرضا گلشنی نستعلیق
مریم ضیایی علیرضا گلشنی کتابت
هما عینی بیژن بیضاوی نستعلیق
فائزه غلامیان مهدی بابااحمدی نستعلیق
اختر قدوسی فردوس زارع زاده نستعلیق
محبوبه قدوسی نیا محمد همتی نستعلیق
فخری مظاهری مهدی خانم رحیمی نستعلیق
ناهید موسوی سیداصغر رحیمیان نستعلیق
مریم مهدیان مارانی محمدتقی زارع زاده نستعلیق
مریم مهدیه احمد زارع زاده نستعلیق
نازنین ناصح محمد عقیلی نستعلیق
صفورا نقشینه محمود وکیلی شکسته نستعلیق
مونا نیکزادفر قاسم اصفهانی شکسته نستعلیق
زهرا ولیخانی هدایت عقیلی نستعلیق
ناهید هدایی سیدحسن توکلی نستعلیق
مطهره هراتیان حسین همتی نستعلیق
مطهره هراتیان حسین همتی کتابت
شهره یوسفی حیدرعلی رستمی کتابت
آرش آذری پور اصغر قجاوند نسخ
محمدحسین آقاسی اکبر توکلی نستعلیق
علی آهنکوب نژاد رحیم برهانیان ثلث
غلامحسین اشتری مصطفی همتیان نستعلیق
سیدمحمد امامی سیدرسول گلشنی نستعلیق
سیدمحمد امامی سیدرسول گلشنی کتابت
اسفندیار براتی محمد رحیمی کتابت
مسیح پرچم محمد وکیلی نستعلیق
مسیح پرچم محمد وکیلی کتابت
کیوان ترابی منصور شفیعی نیا نستعلیق
کیوان ترابی منصور شفیعی نیا کتابت
فریدون توکلی جعفر دهقان نستعلیق
هادی حسنی عباس بهارزاده نسخ
محمد حیدری رارانی علی شفیعی نیا کتابت
علی رحمانی پور محمد بابااحمدی نستعلیق
محمد رحمانی پور قنبرعلی بابااحمدی کتابت
محمدرضا زادهوش مصطفی وکیلی نستعلیق
سبحان زینی پیمان بابااحمدی کتابت
امیرحسین شفیع زاده مهدی زارع زاده نسخ
آیت اله عادلی حشمت اله رحیمی کتابت
علی عرب محسن بابااحمدی نستعلیق
علی عرب محسن بابااحمدی کتابت
بهروز قطره سامانی پرویز رحیمی نسخ
احمد کرمانی اصغر سیاوش نستعلیق
احمد کرمانی اصغر سیاوش کتابت
محمد کهلانی مجید کهلانی نستعلیق
علی گرشاسبی موخر حسین جعفری نژاد نستعلیق
مجتبی مختاری رضا بابااحمدی کتابت
علیرضا مومنی سیدرضا نیرپور کتابت
حسن ندیمی محمد زارع زاده نستعلیق
حسن ندیمی محمد زارع زاده کتابت
حسن نوری رضا رحیمی نستعلیق
حسن نوری رضا رحیمی کتابت
اسفندیار وحیدی باقر صادقی نسخ
حسین هدایت نژاد فتحعلی رستمی کتابت
محسن یزدیان اصغر رحیمی نستعلیق
محسن یزدیان اصغر رحیمی کتابت
مرحله ممتاز
مریم احمدی مصطفی وکیلی شکسته نستعلیق
فرزانه اشفاق حسن بهارزاده نسخ
الهام باقریان حسن کاظم زاده کتابت
زینب بهارزاده علیرضا تجدد نستعلیق
نیلوفر تجدد محمد رحیمی کتابت
مهین حسینی علی وکیلی نستعلیق
زهرا رضایی خیرآبادی عباس وکیلی کتابت
زهرا عابدی سیدرضا رحیمی شکسته نستعلیق
مهسا فرهنگ ابراهیم بیضاوی کتابت
فاطمه قدسی محمدصادق رحیمی کتابت
شراره کدخدایی عباس همتی نستعلیق
صفورا نقشینه محمود وکیلی کتابت
فریبا نقی زاده عباس وکیلی شکسته نستعلیق
آرش آذری پور اصغر قجاوند کتابت
مرتضی احمددوست سیدسالار رحیمی نستعلیق
مرتضی احمددوست سیدسالار رحیمی کتابت
خشایار بهروز منوچهر وکیلی نستعلیق
حامد جعفریان صدیق عباسعلی عقیلی نستعلیق
هادی حاج تقی غلامرضا وکیلی شکسته نستعلیق
محسن رفیع زاده مصطفی رحیمی کتابت
مهدی زارعی مصطفی نستعلیق
محسن سلیمان ابراهیم همتی نستعلیق
سعید سیدحنایی محمد وکیلی نستعلیق
حمید شفیعی ناصر فروزنده کتابت
مجتبی شهابی ابراهیم برهانیان نسخ
سینا گلبن وحید گلشنی نستعلیق
علیرضا مومنی سیدرضا نیرپور نستعلیق
احمدرضا مهرابی کورش همتی نستعلیق
امیرحسین مهرابی یوسف وکیلی نستعلیق
نصراله نامدارپور فرامرز وکیلی کتابت

مطالب مرتبط

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی