نتایج امتحانات پایان دوره تابستان ۹۲

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
زینب آقاجانیان مجتبی ابراهمیی نستعلیق
اعظم آقایی محمدحین صالحی نستعلیق
دلارام باغبان جمشید شادمان نستعلیق
محدثه دهقانی مصطفی ظهیر نستعلیق
فاطمه سلیمانی غلامرضا موذنی نستعلیق
مریم سلیمانی ابراهیم براتی نستعلیق
زهره شایان عزیزاله معمارزاده نستعلیق
تبسم شهریاری ابوالفضل امینی نستعلیق
مریم صادقیان عبدالمجید گلشنی نستعلیق
نیلوفر عباسی جلیل ریاضیات نستعلیق
گلناز کاغذچی اصغر معمارزاده نستعلیق
شکوه کبیری حسن شادمان نستعلیق
نسرین کثیری قاسم موذنی نستعلیق
مریم کریمی عباس موذنی نستعلیق
فاطمه کریمیان رضا شهریاری نستعلیق
نگار گلفر عبدمحمد کشوری زاده نستعلیق
مارال مجیری علی گلشنی نستعلیق
حوریه محرابیان احمد صادقی نستعلیق
پریسا میرزایی فرود فریدونیان نستعلیق
زهرا نادی بهرام فریدونیان نستعلیق
عرفان ادیب حاجی باقری علی نیلی نستعلیق
سیدآرمان ارشی سیدرضا نیلی نستعلیق
علیرضا اسدیان محمود همتی نستعلیق
حامد امامی حسن ظهیر نستعلیق
علیرضا پرورش مجید معمارزاده نستعلیق
علی حسینی حسن مقارن عسگری نستعلیق
امیرحسین رحمتی حمید شریفی نستعلیق
امیر رضایی ایرج ظهیر نستعلیق
رضا عبدالهی حمیدرضا همتی نستعلیق
بیژن فتوح احمد رستمی نستعلیق
امیر کریمی فضل اله وکیلی نستعلیق
مهدی دلیلی مرتضی فتاحی نستعلیق
رسول موسوی زاده مجرد مجید شهریاری نستعلیق
علی نادی بهرام فریدونیان نستعلیق
محمدرضا نصراصفهانی رضا همتی نستعلیق
محمدحسین وزیریان علیرضا رحیمی پور نستعلیق
حسان هدایت رسا سروش رحیمی پور نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فریبا اسماعیلی محمدرضا مقارن عسگری نستعلیق
مریم اشراقی محمود گرامی نستعلیق
لیلا اصغری محمدمهدی بابااحمدی نستعلیق
مهتاب امیری مصطفی گلشنی نستعلیق
نسرین امینی احمد صدیقی نستعلیق
راضیه بابادی حسن شادمان نستعلیق
مرجان پارسامقدم محسن پارسامقدم نستعلیق
محبوبه پولادی اکبر وکیلی نستعلیق
نجمه تاجمیرریاحی احمد شادمان نستعلیق
مرجان ترکیان رضا گرامی نستعلیق
زهرا دادفراز نصراله دهقان نستعلیق
مریم سلیمانی ابراهیم براتی نستعلیق
ریحانه شاهقلی ابراهیم موذنی نستعلیق
فرشته طادی ابراهیم کشوری زاده نستعلیق
الهه عباسی حسین اخوان نستعلیق
زهرا فیروزی خداداد کشوری زاده نستعلیق
نسرین کثیری قاسم موذنی نستعلیق
سمیرا کرباسی حسن مقارن عسگری نستعلیق
مریم کشاورزی پور احمد وکیلی نستعلیق
پانیذ ماه آور سعادت اخوان نستعلیق
الهه محمدهاشمی قاسم گلشنی نستعلیق
الهه مختاری عبدالرسول نستعلیق
نسترن ملکی اکبر فریدونیان نستعلیق
نصراله آدینه محمدناصر معمارزاده نستعلیق
محراب اسماعیلیان فرزاد مقارن عسگری نستعلیق
سیدمحمد امامی سیدرسول گلشنی نستعلیق
مسعود ایمانی محمدصادق شریفی نستعلیق
رامین جعفرپیشه علی جعفرپیشه نستعلیق
مهرداد داعی علیرضا رستمی نستعلیق
محسن درخشان عبدالعلی رستمی نستعلیق
حمید ذاکرحسینی اصغر جعفرپیشه نستعلیق
محمدپویا سلیمانپور رضا نیلی نستعلیق
سروش طالبی حسن ریاضیات نستعلیق
صفی اله طاهری حفیظ اله بابااحمدی نستعلیق
محمدرضا غزلی احمد مقارن عسگری نستعلیق
محمدجواد قنبری یحیی زارع زاده نستعلیق
رضا کهلانی حمید کهلانی نستعلیق
علی محزونیه محمدرضا مقارن عسگری نستعلیق
محمدرضا مختاری ناصرقلی نیرپور نستعلیق
سیدمهدی مقدس محمدحسین آقامیری نستعلیق
سامان موسوی نظام وفا شریفی نستعلیق
امیرحسین مهدیان علی معمارزاده نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
زهرا اسدی یداله مقارن عسگری نستعلیق
مینا اسدی سهراب همتیان نستعلیق
انسیه برمر علی اصغر رجبیان نستعلیق
مهتاب بی ریا ناصر صالحی نستعلیق
لاله پورعینی رحمان زارع زاده نستعلیق
عاطفه تابش محمد توکلی نستعلیق
آرزو تیموری غلامحسین شادمان نستعلیق
پریسا جعفری حسینعلی سعیدی نستعلیق
لیلا حیدری محمدرحیم همتیان نستعلیق
سمیه حیدری زفره حیدر فریدونیان نستعلیق
طیبه ربیعی رحیم رجبیان نستعلیق
الناز رجایی رسول بابااحمدی نستعلیق
رکسانا رضایی هاشم شادمان نستعلیق
زهراسادات رضوی فرد محمدباقر رحیمی پور نستعلیق
مبینا روستازاده شیخ یوسف اکبر همتی نستعلیق
نادیه زمانی اصغر رضایی مجد نستعلیق
عاطفه شیروانی کرمعلی دهقان نستعلیق
مهسا شیرانی حسین معمارزاده نستعلیق
مریم صرامی محمدعلی مقارن عسگری نستعلیق
مینا صنیع زاده عباس وکیلی نستعلیق
فاطمه عطایی غلامرضا وکیلی نستعلیق
آناهیتا علایی حسام عراقچی نستعلیق
حدیثه آغچه بدی مرتضی زارع زاده نستعلیق
بهنوش کوراوند بهار نستعلیق
خدیجه محمودیان رحمت اله صفدریان نستعلیق
عاطفه مرادی مهران کاظم زاده نستعلیق
ملیحه مسائلی اصغر زارع زاده نستعلیق
محبوبه معنوی فر اسداله هدایت نستعلیق
نازنین ناصح محمد وکیلی نستعلیق
اکرم نم نبات حسین همتیان نستعلیق
مطهره هراتیان حسین مقارن عسگری نستعلیق
سیدمرتضی احمددوست سیدسالار گلشنی نستعلیق
مسعود اخگر امیر ظهیر نستعلیق
محمد ادیبی سده حسین قجاوند نستعلیق
محمدامین بابادی احمد وکیلی نستعلیق
علیرضا بیکیان رمضان امینی نستعلیق
محسن پورهادی محمدعلی بابااحمدی نستعلیق
علی ثقفی ابوالفضل براتی نستعلیق
هادی جمشیدی هوشنگ زارع زاده نستعلیق
عبدالرضا حسنی خدابخش بابااحمدی نستعلیق
علی خراسانی محمد مقارن عسگری نستعلیق
میلاد خسروی اسماعیلی علیرضا همتیان نستعلیق
محمد دهقانی مرتضی شریفی نستعلیق
علی رحمانی پور محمد بابااحمدی نستعلیق
سبحان زینی پیمان بابااحمدی نستعلیق
امیرحسین شفیع زاده مهدی زارع زاده نستعلیق
محمدرضا عابدیان سیف اله رستمی نستعلیق
عباس عزیززاده یعقوب بابااحمدی نستعلیق
الیاس کریمی قنبرعلی کاظم زاده نستعلیق
سینا گلبن وحید ریاضیات نستعلیق
محمدرضا محمودی حسنعلی قجاوند نستعلیق
مجتبی مختاری رضا قجاوند نستعلیق
احمد مختاری اکبر کاظم زاده نستعلیق
سعید مهرابی فضل اله نستعلیق
سیدمحمد نادری ناصر زارع زاده نستعلیق
شهرام نصوحی روح اله نستعلیق
محمدهادی وطن خواه بهرام رستمی نستعلیق
امید هاشمیان عزت اله زارع زاده نستعلیق
آرین همتیان علی همتیان نستعلیق
محمدحسین هوشمند رحمت اله رحیمی پور نستعلیق
آرمان وکیلی غلامرضا وکیلی نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مینا ابرقویی حسین وکیلی شکسته نستعلیق
مهرناز ایرانپور حمید شهریاری نستعلیق
زهرا باقری غلامحسین عقیلی نستعلیق
بتول برنجیان محمد بهارزاده نستعلیق
الهه برهانی فیض اله عقیلی نستعلیق
پروانه بهرامی ناصر رحیمی پور نسخ
نسرین پورمیری مرتضی رحیمی کتابت
الهام پورمیری عباس وکیلی نستعلیق
فروغ پورنصر یداله شادمان نستعلیق
اکرم تقی یار حسینعلی رضایی کتابت
شمیم جابری ارشد عقیلی نستعلیق
سعیده جمالی احمد شادمان نستعلیق
مهین حسینی علی وکیلی کتابت
مریم راستی محمد بابااحمدی کتابت
صفورا راعی حسن وکیلی کتابت
نجمه رضوی شمس الدین گلشنی کتابت
زهره زعفرانی علی اکبر شادمان نستعلیق
فریبا زواره اصغر رحیمی پور نستعلیق
فریبا زواره اصغر رحیمی پور کتابت
لیلا ساوج علی عقیلی نستعلیق
لیلا ساوج علی عقیلی کتابت
سارا سوزنده سهراب بابااحمدی نستعلیق
سارا سوزنده سهراب بابااحمدی کتابت
سعیده شادمان محمدعلی شادمان نستعلیق
زهرا شاهزیدی حسن بهارزاده نستعلیق
فاطمه شریفیان حسن دهقان نستعلیق
فاطمه شریفیان حسن دهقان کتابت
مهناز شیرعلیزاده محمود زارع زاده نستعلیق
زهره صادقی حسن نادرطهرانی کتابت
مرضیه طاهری علی وکیلی نستعلیق
رعنا عابدی سیدرضا زارع زاده شکسته نستعلیق
اکرم قاسمی علی کاظم زاده کتابت
فرشته قاسمیان رمضانعلی عبداله زاده ثلث
هما کتابی حسین شادمان کتابت
منیر محمودپور منصور بابااحمدی کتابت
فاطمه مقدسی تقی عقیلی کتابت
فاطمه موسوی زاده مجرد مجید گلشنی شکسته نستعلیق
شادی نصراصفهانی رضا رضایی نستعلیق
شادی نصراصفهانی رضا رضایی کتابت
حمیده نصری حسن رحیمی پور نستعلیق
افروز واعظ محمد وکیلی کتابت
شیوا وکیلی مطلق محمدحسن وکیلی نستعلیق
آرش آذری پور اصغر قجاوند کتابت
مجید آزادی محمدعلی رحیمی پور نستعلیق
حبیب اله اسماعیلی عباسعلی رستمی نستعلیق
امید اسماعیلی اصغر ظهیر نستعلیق
امیریاسین امیری مرتضی همتی کتابت
کورش باقری مجید نیلی نستعلیق
کورش باقری مجید نیلی کتابت
حامد پاینده مصطفی معمارزاده نستعلیق
علیرضا پهلوان نژاد رضا نستعلیق
حامد جعفریان صدیق عباسعلی عقیلی نستعلیق
محمدرضا جولایی سیدهادی همتی نستعلیق
علی حق شناس محمود رحیمی پور نستعلیق
معین حیدریان احمدقلی قجاوند نستعلیق
معین حیدریان احمدقلی قجاوند کتابت
محمدحسین دادخواه محمدرضا بابااحمدی کتابت
اکبر رئیسی علیجان رحیمی پور نسخ
محمد رحمانی پور قنبرعلی بابااحمدی نستعلیق
محسن سلیمان ابراهیم همتی نستعلیق
حسین سمندریان فضل اله وکیلی نستعلیق
حسین سمندریان فضل اله وکیلی کتابت
سعید سیدحنایی محمد وکیلی کتابت
حمید شفیعی ناصر برهانیان ثلث
محسن صادقی رضا رحیمی نستعلیق
محمد کهلانی مجید کهلانی کتابت
صفر لشنی علی بابااحمدی نسخ
محمد مظاهری علی نستعلیق
محمد موذنی عبداله کاظم زاده نستعلیق
محمد موذنی عبداله کاظم زاده کتابت
ثنااله موفقی ایولی عزیز بابااحمدی نستعلیق
ثنااله موفقی ایولی عزیز بابااحمدی کتابت
مهران مویدی سیدعلی قجاوند نستعلیق
مهران مویدی سیدعلی قجاوند کتابت
احمدرضا مهرابی کورش کتابت
اسماعیل نایبی قلی کتابت
مهدی نوری حسین کتابت
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
عاطفه آزادنام ابوالقاسم فروزنده نستعلیق
نجمه آصفی غلامعلی وکیلی شکسته نستعلیق
وحیده ابراهیم زاده عیوض وکیلی شکسته نستعلیق
زهره استادی اکبر شهریاری نستعلیق
نجمه بصراوی حسین وکیلی شکسته نستعلیق
شیما بهارلویی محمدرضا باباحمدی نستعلیق
مرضیه پاکدل محمود وکیلی شکسته نستعلیق
رضوان جونبخش حسینعلی بابااحمدی نستعلیق
رضوان جونبخش حسینعلی بابااحمدی کتابت
فرزانه جهادی نائینی عبدالحمید رحیمی پور شکسته نستعلیق
ندا حسنی حسین رستمی نستعلیق
لیلا حکیمی فرد احمد عقیلی شکسته نستعلیق
زهرا ربیعی علیرضا بابااحمدی نستعلیق
زهرا ربیعی علیرضا بابااحمدی کتابت
فاطمه رجبی محمد رحیمی پور کتابت
فرشته رمضان زاده احمد وکیلی شکسته نستعلیق
ناهید سلیمی غلامرضا وکیلی شکسته نستعلیق
ژیلا صفایی فر عبدالرسول وکیلی نستعلیق
منیره صهبا اصغر وکیلی نستعلیق
بنفشه کیانی منوچهر وکیلی شکسته نستعلیق
لیلا محمدی گهرویی شعبانعلی وکیلی نستعلیق
لیلا محمدی گهرویی شعبانعلی وکیلی شکسته نستعلیق
فرحناز معصومی سعید امینی نستعلیق
صفورا نقشینه محمود وکیلی نستعلیق
ملیحه همتی پرویز وکیلی شکسته نستعلیق
آرش آذری پور اصغر قجاوند نستعلیق
امیرحسین احمدی فرج اله فضائلی ثلث
حمیدرضا افضل حیدر بابااحمدی نستعلیق
هوشنگ اکرامیان محمدعلی سیاوش شکسته نستعلیق
داریوش بهرامی ابراهیم رحیمی پور کتابت
داریوش بهرامی ابراهیم رحیمی پور شکسته نستعلیق
مصطفی تقی یار یداله وکیلی شکسته نستعلیق
داود حیدری حسینعلی ظهیر نستعلیق
داود حیدری حسینعلی ظهیر نسخ
اصغر داودی نسب محمد بابااحمدی نستعلیق
اصغر داودی نسب محمد بابااحمدی کتابت
محمود رفیعی رضاقلی وکیلی شکسته نستعلیق
هرمز شریفی علی میرزا قجاوند نستعلیق
محمد شهریاری کهزاد ثلث
مهدی صانعی رجبعلی فرزانه نستعلیق
محمدحسین قنبری اصغر وکیلی نستعلیق
محمد کریمی علویجه حسن رستمی نستعلیق
علیرضا کشاورز محمود ثلث
علی گرامی محمد کتابت
رضا مختاری عباس برهانیان ثلث
مصطفی واحدی عین اله رحیمی پور نستعلیق
مصطفی واحدی عین اله رحیمی پور کتابت
محسن یوسفی حاج حسین مقارن عسگری نستعلیق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی