نتایج امتحانات پایاندوره ای خرداد ۱۳۹۳

level-00
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
آرزو آتش هوش محمود عقیلی نستعلیق
نجمی توانا قدرت همتی نستعلیق
نازیلا صراف نژاد محمدرضا کبوتری نستعلیق
مریم عباسی عباس صادق گلی نستعلیق
زهرا معینی نیکزاد عقیلی نستعلیق
ابوالفضل ترابی علی ظهیر نستعلیق
محمدرضا تیموری علی همتی نستعلیق
محمدجواد جوانمردی ناصر نیلی نستعلیق
مصطفی رضایی جواد همتی نستعلیق
آرش صادقی مجتبی فریدونیان نستعلیق
محمدمهدی علی عسگری علیرضا نیلی نستعلیق
امیرحسین علی عسگری علیرضا نیلی نستعلیق
level-01
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محمدعرفان تحسیری علی مقارن عسگری نستعلیق
محمدعلی دیانی دردشتی محمود زارع زاده نستعلیق
اشکان سلیمانی محمدعلی گلشنی نستعلیق
محمد سموعی حسن مقارن عسگری نستعلیق
امیرکامیار فتوحی بابک ریاضیات فرد نستعلیق
امیرحسین قدسی اکبر رحیمی نستعلیق
رسول موسوی زاده مجرد مجید شهریاری نستعلیق
نیما موفق محمدرضا همتیان نستعلیق
حمیدرضا نادری علیرضا معمارزاده نستعلیق
محمدرضا نورمحمدی عباس زارع زاده نستعلیق
اسراسادات احمدی سیدمحمد حسن زاده نستعلیق
فاطمه بهرامیان علی گلشنی نستعلیق
زهره توکل پرویز گلشنی نستعلیق
ملیحه جلالی عباسعلی ظهیر نستعلیق
محبوبه داستان پور محمدعلی سیدنطنزی نستعلیق
زهرا دهقان نیری اکبر حسن زاده نستعلیق
محدثه دهقانی مصطفی ظهیر نستعلیق
زهره رضاپور جلال گلشنی نستعلیق
سحر روحانی غلامرضا شهریاری نستعلیق
شهرزاد ریاحی هوشنگ ظهیر نستعلیق
سحر زندی آتشبار حسن همتی نستعلیق
اعظم سامی عبدالحسین حسن زاده نستعلیق
فاطمه سهرابی محمدرضا شادمان نستعلیق
هاجر شفیعی محمد مقارن عسگری نستعلیق
صبا شیوایی محمدرضا همتیان نستعلیق
فرزانه صباغی اصغر سیدنطنزی نستعلیق
راضیه صدری فرج اله ظهیر نستعلیق
مهسا عباسی رسول یقینی نستعلیق
نگین عقدک کوهرنگ سیدنطنزی نستعلیق
راضیه علینقیان نصرت اله همتیان نستعلیق
شیما قادری عباس حسن زاده نستعلیق
شکوه قادریان مصطفی گلشنی نستعلیق
زینت کریمیان ذبیح اله گلشنی نستعلیق
نادیا گازور حسن شادمان نستعلیق
آیدا لیث صفار حمید وکیلی نستعلیق
الهام مصدق زاده حمید شادمان نستعلیق
زهرا مقدسی محمدحسن تجدد نستعلیق
شهلا ملکی بهرام بیضاوی نستعلیق
مریم سادات فدکی سیدمحمد گلشنی نستعلیق
مینا مهشید حسین عقیلی نستعلیق
فهیمه میرزاده عباس ظهیر نستعلیق
سعیده سادات میرباقری ابراهیم گلشنی نستعلیق
نازبیگم نادری حسینقلی کشوری زاده نستعلیق
فاطمه نوری کمال ریاضیات نستعلیق
حمیده هادوی مصطفی ظهیر نستعلیق
level-02
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محراب اسماعیلیان فرزاد مقارن عسگری نستعلیق
رامین امیدی علیرضا قمی نژاد نستعلیق
دانیال بیگی رضا بابااحمدی نستعلیق
کیوان ترابی منصور شفیعی نیا نستعلیق
فریدون توکلی جعفر دهقان نستعلیق
سیدمحمد خاتون آبادی محمدحسن شیخی نستعلیق
علیرضا خداداده محمود مقارن عسگری نستعلیق
مهدی زادهوش غلامرضا ظهیر نستعلیق
محمدپویا سلیمانپور رضا نیلی نستعلیق
سیدسعید سیدی سیدعلی هدایت رسا نستعلیق
رسول صبوری محمد معین نستعلیق
مسعود صفدریان محمدعلی وکیلی نستعلیق
علی عرب محسن بابااحمدی نستعلیق
سیدمحمد عزیزی حسن ظهیر نستعلیق
حمیدرضا فرهادیان خلیل زارع زاده نستعلیق
امین قاسمی بهرام هدایت رسا نستعلیق
حامد کریمی قدرت اله زارع زاده نستعلیق
علی گرشاسبی موخر حسین جعفری نژاد نستعلیق
محمدرضا مختاری ناصرقلی نیرپور نستعلیق
حسن ندیمی محمد زارع زاده نستعلیق
محمدحسین نوریان عباسعلی بابااحمدی نستعلیق
یاسر نیکوسرشت جواد گلشنی نستعلیق
حسان هدایت رسا سروش هدایت رسا نستعلیق
بهرام هنرجو محمد مقارن عسگری نستعلیق
بیژن هنرجو محمد تقی حسینی نستعلیق
فرزانه ابوطالبی کرمعلی ظهیر نستعلیق
مهسا اشتری غلامحسین تجدد نستعلیق
سمیرا بدیعی رحمان عقیلی نستعلیق
مریم براتی علیرضا بابااحمدی نستعلیق
ویدا پورمحمدی قاسم براتی نستعلیق
نجمه تاجمیرریاحی احمد شادمان نستعلیق
مرجان ترکیان رضا موسوی نستعلیق
فروغ حبیبی مصطفی صالحی نستعلیق
مهتاب سادات حسینی فشارکی حسین عقیلی نستعلیق
زهرا حکمت پور اکبر رضایی مجد نستعلیق
آزاده خزائی زاده عبداله اصفهانی نستعلیق
ندا خیری اصغر گلشنی نستعلیق
مینا دادخواه فضل اله سرائیان نستعلیق
محبوبه داستان پور محمدعلی سیدنطنزی نستعلیق
فاطمه رضایی مرتضی شادمان نستعلیق
کوثر رضایی حسین صادق گل نستعلیق
زهره زینل آبادی علی زارع زاده نستعلیق
فاطمه سلکی رحمت علی کاظم زاده نستعلیق
فرشته طادی ابراهیم کشوری زاده نستعلیق
فرزانه طبقیه محمدرضا سیدنطنزی نستعلیق
فائزه غلامیان مهدی بابااحمدی نستعلیق
صدیقه فخار ویس صادق گلی نستعلیق
ماندانا فلاح رحیم توکلی نستعلیق
محبوبه قدوسی نیا محمد همتی نستعلیق
فاطمه کریمیان رضا شهریاری نستعلیق
شهناز کشاورز تیمور شادمان نستعلیق
پردیس کشاورزی حمیدرضا تجدد نستعلیق
بهاره کیانی فلاورجانی حمید توکلی نستعلیق
حوریه محرابیون احمد صادقی نستعلیق
سارا محزونی بهمن تهرانی نستعلیق
مرضیه سادات مفضلی جواد توکلی نستعلیق
مرضیه ملک پور اکبرعلی تجدد نستعلیق
ستاره منتظرالقائم احمد نستعلیق
زهراسادات میرحسینی سیدحسین شادمان نستعلیق
میناسادات میرمحمدی محمدعلی خواجه نستعلیق
فاطمه نادر رجبعلی شادمان نستعلیق
افسانه وحدت خواه علیرضا موذنی نستعلیق
سمیرا وطن خواهی محمدرضا وکیلی نستعلیق
زهرا ولیخانی هدایت عقیلی نستعلیق
رفعت الملوک هرندی حسن صادق گلی نستعلیق
زهرا یاریان اسماعیل سیدنطنزی نستعلیق
level-03
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
نصراه آدینه محمدناصر معمارزاده نستعلیق
محمدرضا ابراهیمی محمدعلی فرزانه کتابت
مرتضی احمددوست سالار رحیمی نستعلیق
مرتضی احمددوست سالار رحیمی کتابت
مسعود اخگر امیر ظهیر کتابت
مهدی اسماعیلی محمداسماعیل نسخ
خشایار بهروز منوچهر وکیلی نستعلیق
خشایار بهروز منوچهر وکیلی کتابت
احمد نوکلی گارماسه رضا مقارن عسگری نستعلیق
محمد جانقربان عبدالصمد همتی نستعلیق
علی جعفری رارایی محمود شهابی نستعلیق
علی جعفری رارایی محمود شهابی کتابت
هادی حسنی عباس وکیلی نستعلیق
هادی حسنی عباس وکیلی کتابت
محمد حیدری رارانی علی شفیعی نیا نستعلیق
علی درخشان ناصر بهارزاده نستعلیق
بهاره آزاد بهرام وکیلی کتابت
علی اصغر رحیمیان ناصر شکسته نستعلیق
محسن رفیع زاده مصطفی رحیمی کتابت
مهدی سعیدفر محمدصادق رحیمی کتابت
مصطفی شریفی یداله هدایت نستعلیق
شفیع شفیعی محمدرضا ظهیر نسخ
پیمان صابریان غلامرضا مقارن عسگری نستعلیق
ابراهیم فرهنگ نعمت اله نستعلیق
ابراهیم فرهنگ نعمت اله کتابت
شهداد فریدنی اصغر معمارزاده نستعلیق
شهداد فریدنی اصغر کتابت
مهدی کاوسی حسین وکیلی نستعلیق
مهدی کاوسی حسین وکیلی نستعلیق
حمید کشتی آرا رجبعلی همتی نستعلیق
سینا گلبن وحید گلشنی کتابت
سینا گلبن وحید گلشنی شکسته نستعلیق
مجتبی مختاری رضا بابااحمدی نستعلیق
علیرضا مطیع امرالهی حسن رحیمی نستعلیق
مجتبی معین الدینی ابوالحسن نستعلیق
مجتبی معین الدینی ابوالحسن کتابت
فواد فریدونیان غلامرضا مقارن عسگری کتابت
اسفندیار وحیدی باقر صادقی کتابت
امید هاشمیان عزت اله زارع زاده کتابت
حسین هدایت نژاد فتحعلی رستمی نستعلیق
بهاره آزاد بهرام وکیلی شکسته نستعلیق
فرزانه آقابابایی عبدالخالق مقارن عسگری کتابت
فاطمه ابوالحسنی هادی حسینی نستعلیق
مرضیه ابوطالبی حسنعلی گلشنی نستعلیق
لیلا ارشادی عنایت اله معمارزاده نستعلیق
زهرا اسحاقی رضا سیدنطنزی شکسته نستعلیق
فیروزه پورقاسمی پرویز عبداله پور نسخ
الهه جعفری مرتضی صالحی نستعلیق
نرگس حقی غلامرضا شادمان نستعلیق
لیلا حیدری فضل اله صادقی کتابت
گلناز خاتون آبادی علی اکبر شادمان کتابت
آمنه خاله کردآبادی محمدعلی شهریاری کتابت
زهرا رضوی رضا گلشنی کتابت
نادیه زمانی اصغر وکیلی کتابت
منصوره شاهی مصطفی عبداله پور نسخ
مرضیه صالحی عطااله وکیلی کتابت
مطهره سادات صدیقی احمد حسینی نستعلیق
اکرم صفری صمد شادمان نستعلیق
منیره صهبا اصغر وکیلی شکسته نستعلیق
مدیه صیادی هوشنگ عبداله پور نسخ
مرضیه طاهری علی وکیلی کتابت
زهره عارف اکبر کاظم زاده کتابت
معصومه عسگری خداداد عقیلی نستعلیق
بشری علی اکبریان حسین صادقی نستعلیق
بشری علی اکبریان حسین صادقی کتابت
سهیلا علیزاد احمدرضا مقارن عسگری کتابت
اختر قدوسی فردوس زارع زاده کتابت
پریسا کاویانی رحمت اله بیضاوی نستعلیق
پریسا کاویانی رحمت اله سیدنطنزی شکسته نستعلیق
پریسا کاویانی رحمت اله بیضاوی کتابت
مائده محبوب محمدحسین مقارن عسگری نستعلیق
بتول مختاری ابراهیم سیدنطنزی شکسته نستعلیق
منصوره مشایخی ضیاء رحیمی شکسته نستعلیق
مریم مقنیان محمد عقیلی نستعلیق
فریبا موسوی رحمت اله شادمان نستعلیق
حمیده نصری حسن رحیمی کتابت
فریبا نقی زاده عباس وکیلی کتابت
فریبا نقی زاده عباس وکیلی شکسته نستعلیق
مهتاب نیکوکار محمود سیدنطنزی نستعلیق
زهرا هوشمند رحمت اله همتی نستعلیق
شهره یوسفی حیدرعلی رستمی نستعلیق
مائده جانثاری رحیم عقیلی نستعلیق
level-04
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
امیرحسین احمدی فرج اله همتی نستعلیق
امید اسماعیلی اصغر ظهیر نستعلیق
امید اسماعیلی اصغر ظهیر کتابت
داود افراسیابی افراسیاب وکیلی شکسته نستعلیق
محمدرضا امیدی اسماعیل سیاوش نستعلیق
محمدرضا امیدی اسماعیل سیاوش کتابت
حامد جعفریان صدیق عباسعلی عقیلی کتابت
سیدرضا حجازی داود فرزانه نستعلیق
مجتبی حمیدی مهر علی رحیمی کتابت
اصغر داودی نسب محمد بابااحمدی شکسته نستعلیق
امیرحمزه راهداری حسین گلشنی نستعلیق
محمد زارع کریم وکیلی نستعلیق
حسین سمندریان فضل اله وکیلی کتابت
مهدی سیدبرزانی محمود ظهیر کتابت
حمید شفیعی ناصر فروزنده نستعلیق
محمد شهریاری کهزاد شهریاری نستعلیق
محمد شهریاری کهزاد شهریاری کتابت
مسعود عظیمی غلامعلی وکیلی شکسته نستعلیق
فواد فریدونیان غلامرضا مقارن عسگری نستعلیق
بهروز قطره سامانی پرویز رحیمی نستعلیق
علی گرامی محمد وکیلی شکسته نستعلیق
علیرضا مرادیان محمد گلشنی نستعلیق
احمدرضا مهرابی کورش همتی کتابت
امیرحسین مهرابی یوسف وکیلی کتابت
مجید میرلوحی مرتضی رحیمی نستعلیق
سیدرضا میریان سیدکمال نستعلیق
نصراله نامدارپور فرامرز وکیلی نستعلیق
اسماعیل نایبی قلی وکیلی شکسته نستعلیق
حمیدرضا ندیمی باقر فرزانه نستعلیق
عاطفه آزادنام ابوالقاسم وکیلی شکسته نستعلیق
نفیسه سادات اعتصامی عباس گلشنی کتابت
زینب بهارزاده علیرضا تجدد کتابت
الهام پورمیری عباس وکیلی کتابت
مریم تربتیان منوچهر وکیلی نستعلیق
مریم تربتیان منوچهر وکیلی کتابت
فاطمه ترکی خدایار وکیلی شکسته نستعلیق
فاطمه تقی حسین آبادی غلامرضا سیدنطنزی شکسته نستعلیق
بتول خسرویان علی اصغر عبداله پور نسخ
آیدین خضرایی حسین گلشنی کتابت
نفیسه زمانی بهرام رستمی کتابت
میترا ستاربروجنی کیومرث وکیلی شکسته نستعلیق
لیلا شاه سنایی مصطفی تجدد کتابت
مریم شماعی زاده مهدی رحیمی کتابت
ژیلا صفایی فر عبدالرسول وکیلی کتابت
زهرا عدالتخواه جواد رحیمی نسخ
سمیه غفرالهی علی بیضاوی نستعلیق
سمیه غفرالهی علی بیضاوی کتابت
فرناز قهابی عبدالعلی شادمان نستعلیق
عطیه کاظمی عبدالرسول عبداله پور نسخ
شراره کدخدایی عباس همتی کتابت
طاهره کرمی علیرضا مقارن عسگری نستعلیق
زهرا کشتکار حسین عبداله پور نسخ
زهرا کلانتری علی وکیلی نستعلیق
بنفشه کیانی منوچهر شهریاری کتابت
گل اندام مصفایی حاجی خان رحیمی شکسته نستعلیق
فرحناز معصومی سعید امینی شکسته نستعلیق
هاجر موسوی نصراله بیضاوی نستعلیق
فاطمه موسوی زاده مجرد مجید گلشنی شکسته نستعلیق
آسیه نصیری غلامحسن شادمان نستعلیق
آسیه نصیری غلامحسن شادمان کتابت
لیلا محمدی گهرویی شعبانعلی وکیلی کتابت

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی