نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۹۱

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فروغ پوروحدانی محسن عقیلی نستعلیق
نجمه تاجمیریاحی احمد شادمان نستعلیق
مینا دادخواه فضل اله سرائیان نستعلیق
نرگس ذکرالهی رسول فریدونیان نستعلیق
کوثر رضایی حسین صادق گلی نستعلیق
سمیه رفیعی مصطفی شادمان نستعلیق
زهره روزبهانی محمدحسین سرائیان نستعلیق
بهناز رهایی علی شادمان نستعلیق
ام لیلا طالبی سیف اله موذنی نستعلیق
سمیرا عسگری محمدحسین محمدی نستعلیق
آوا کربلائیان علیرضا مقارن عسگری نستعلیق
عاطفه کیانی محمدرضا موذنی نستعلیق
فریبا موسوی رحمت اله شادمان نستعلیق
زهراسادات میرحسینی سیدحسین شادمان نستعلیق
رفعت الملوک هرندی حسن فریدونیان نستعلیق
محمدپویا سلیمان پور رضا نیلی نستعلیق
رضا کهلانی حمید کهلانی نستعلیق
آرین همتیان علی شادمان نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فاطمه ابوالحسنی هادی حسینی نستعلیق
فهیمه ابوالحسنی هادی حسینی نستعلیق
مریم افشاری هرمز بهارزاده نستعلیق
مریم اکبریان مرتضی رجبیان نستعلیق
مرضیه بارانی مراد فریدونیان نستعلیق
الهام تحویلیان علی اصغر حسینی نستعلیق
نجمه جوادی حسین همتی نستعلیق
فاطمه سادات حسینی سیدحسن شیری نستعلیق
فاطمه خالقیان عبدالعلی صادقی اصفهانی نستعلیق
نسرین رادنژاد کرمعلی ریاضیات نستعلیق
فاطمه سادت رسولی سیدنعمت اله زمانی نستعلیق
مبینا روستازاده شیخ یوسف اکبر همتی نستعلیق
مژگان زمانی شهرام شفیعی نستعلیق
خدیجه سعیدآبادی ابراهیم سعیدفر نستعلیق
فروزان شاهنگی عبداله فروزنده نستعلیق
ریحانه شفیعی رضا شفیعی نستعلیق
آیدا شیخی مجید صادق گلی نستعلیق
عارفه صرامی محسن فروزنده نستعلیق
افسانه طغیانی علی رجبیان نستعلیق
شمیم عریضی محسن سرائیان نستعلیق
حدیثه قاسمی مرتضی زارع زاده نستعلیق
مهناز کاظمی ستار زمانی نستعلیق
شهناز کشاورز تیمور شادمان نستعلیق
حنانه کهلانی وحید کهلانی نستعلیق
راضیه کهلانی حمید کهلانی نستعلیق
منیره گرجی اکبر فریدونیان نستعلیق
الهه محمدی احمد کیانزاد نستعلیق
ناهید موسوی سیدالصغر گنجی نستعلیق
صدیقه موسوی قاسم زمانی نستعلیق
مهری مومنی حسین رجبیان نستعلیق
مریم میرزاعلیان رضا رجبیان نستعلیق
شهرزاد میرزایی مجید شفیعی نستعلیق
زهراسادات نوربخش رسول شهریاری نستعلیق
مطهره هراتیان حسین همتی نستعلیق
شهره یوسفی حیدرعلی کشوری زاده نستعلیق
مهدی اکبری احمد سیاوش نستعلیق
امیریاسین امیری مرتضی جعفری نستعلیق
خسرو جمشیدیان علی اصغر فروزنده نستعلیق
حسین شریفی براتعلی نستعلیق
پیمان صابریان غلامحسین وکیلی نستعلیق
سیدمحسن فاطمیه میرسیدعلی عقیلی نستعلیق
علیرضا فتاحی مصطفی شیری نستعلیق
اسماعیل فضائلی اسداله عقیلی نستعلیق
امیرقلی موگویی امیرقلی زارع زاده نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
صدیقه آزمون حبیب اله سعیدی نستعلیق
معصومه اللهیاری نصرت اله زارع زاده نستعلیق
سمیرا امجدیان فرامرز وکیلی نستعلیق
زهرا باقرزاده فرهنگ کاظم زاده نستعلیق
مریم باقری علی توکلی نستعلیق
هاله براهیمی عباسعلی زارع زاده نستعلیق
الهه برهانی فیض اله عقیلی نستعلیق
الناز پورنادری احمد مقارن عسگری نستعلیق
فریده ترابی محمدعلی گرامی راد نستعلیق
آرزو تسلیمی اصغر زارع زاده نستعلیق
فاطمه تقوایی گلشنی نستعلیق
لنا تقوی مرتضی فریدونیان نستعلیق
شمیم جابری ارشد عقیلی نستعلیق
سعیده جمالی احمد شادمان نستعلیق
مریم جوکار علی شیری نستعلیق
مریم چاوشی حسین قاری نستعلیق
میترا خسروی علی رضایی مجد نستعلیق
سمانه دهقانی عبدالرسول نستعلیق
الهه رنگرز حمید زارع زاده نستعلیق
زهره زعفرانی علی اکبر شادمان نستعلیق
مرضیه سالاری حمید هدایت نستعلیق
مریم شاه سنایی علی هدایت رسا نستعلیق
صبیحه شاه نظری حسن تجدد نستعلیق
سمیرا شریعتی ناصر زارع زاده نستعلیق
روژینا شیخی فر بهزاد صالحی نستعلیق
مژگان صادقی حیدرعلی رجبیان نستعلیق
سمیرا صادقی علی رجبیان نستعلیق
نفیسه صانعی محمدجواد رضایی مجد نستعلیق
شیرین صدری علیرضا زارع زاده نستعلیق
مرضیه طاهری علی وکیلی نستعلیق
زهره عبدالهی نگهدار زارع زاده نستعلیق
غزاله عظیمی پور علی رجبیان نستعلیق
زهره غلامعلی خمسه اصغر فروزنده نستعلیق
زهرا غلامی اصغر امینی نستعلیق
نرگس قاراخانی صفرعلی بهارزاده نستعلیق
اکرم قاسمی علی کاظم زاده نستعلیق
فاطمه قندهاری تقی شفیعی نستعلیق
مرجان قیصری امیر سیاوش نستعلیق
ریحانه کازرونی کمال الدین شادمان نستعلیق
کیانا نرگس کیانی زاده پور جلال فریدونیان نستعلیق
زینب گلرنگ حسن گرامی راد نستعلیق
سمانه موسائیان علی قاری نستعلیق
مریم مهدیه احمد زارع زاده نستعلیق
صدیقه سادات میرنظامی سیدمحمدحسین مقارن عسگری نستعلیق
مریم ندافی مرتضی کاظم زاده نستعلیق
نازیلا همدانی محمدمهدی حسینی نستعلیق
منیره نطنزیان نستعلیق
زهرا هوشمند رحمت اله اخوان نستعلیق
عباس ابراهیمی عبدالحسین زمانی نستعلیق
محمد ابراهیمی علویجه عباس شفیعی نستعلیق
حبیب اله اسماعیلی عباسعلی رستمی نستعلیق
علی اکبر اشرفی رحمت اله قجاوند نستعلیق
رضا برزگر عبدالحمید زارع زاده نستعلیق
حامد پاینده مصطفی احمدی نستعلیق
عباس دهقانی امیررضا مقارن عسگری نستعلیق
رضا رضامندی عزیز هدایت نستعلیق
داریوش زادهوش حسین رحیمی نستعلیق
حامد جعفریان عباسعلی عقیلی نستعلیق
مهدی زمانی غلامرضا زمانی نستعلیق
حسین سمندریان فضل اله وکیلی نستعلیق
علی شریفی یداله هدایت نستعلیق
حمید شفیعی ناصر فروزنده نستعلیق
سروش صادقی مهران شفیعی نستعلیق
مهران طاهری محمدرضا فریدونیان نستعلیق
نیما عرفانی سیروس ریاضیات نستعلیق
رحمت اله قنبری اسداله فرزانه نستعلیق
محمدمهدی قنبریان عباسعلی زمانی نستعلیق
محسن کچویی رحمت اله زارع زاده نستعلیق
مظفر کریمی طاها مقارن عسگری نستعلیق
هادی کریمی اکبر زارع زاده نستعلیق
رضا کریمی غلامرضا فرزانه نستعلیق
محمد کهلانی مجید کهلانی نستعلیق
عباس ماندگاری رحمان قجاوند نستعلیق
بهروز محسنی علی شریفی نستعلیق
سلمان محمدی حسین هدایت نستعلیق
محمدحسین محمدی مجید شفیعی نستعلیق
محمدحسین محمدی سعید زارع زاده نستعلیق
ابراهیم محمدی فشارکی رمضان مقارن عسگری نستعلیق
محمد منیری حمید رستمی نستعلیق
حمید منیری غلامحسین رستمی نستعلیق
محمد میرزایی عباس شفیعی نستعلیق
منصور میرزایی قربانعلی زمانی نستعلیق
رامین نصراصفهانی علی عقیلی نستعلیق
ایمان نوروزی فرد علی اصغر رستمی نستعلیق
اسفندیار وحیدی باقر صاددقی نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محبوبه آقادادی حسن وکیلی کتابت
فاطمه ابطحی سیدحسن شادمان نستعلیق
سعیده استکی عباسعلی وکیلی کتابت
مریم اشرف خراسانی محمدمهدی حسینی کتابت
شادی باسکیان اف حسن خانم رحیمی کتابت
نجمه بصراوی حسین وکیلی شکسته نستعلیق
مژده پرهیزگار عبدالرضا وکیلی نستعلیق
نیلوفر تجدد محمد رحیمی پور نستعلیق
مریم تربتیان منوچهر وکیلی نستعلیق
فاطمه ترکی خدایار وکیلی شکسته نستعلیق
زهرا خدادادی مصطفی قجاوند نستعلیق
فاطمه رستمی دره سالاری نبی اله زارع زاده نستعلیق
سوسن ریسمانکارزاده رسول رحیمی پور نستعلیق
مهرنوش سالم اکبر فروزنده کتابت
مریم سبحانی اکبر وکیلی کتابت
مهناز سعیدی مجتبی سعیدی کتابت
ناهید سلیمی غلامرضا وکیلی شکسته نستعلیق
سمیه سلیمانزاده سیداصغر وکیلی نستعلیق
زهرا شاهزیدی حسن بهارزاده کتابت
فاطمه شفیعی حسینعلی شفیعی نستعلیق
فاطمه شفیعی حسینعلی شفیعی کتابت
مرضیه شیخ پور احمدرضا وکیلی نستعلیق
مرضیه شیخ پور احمدرضا وکیلی شکسته نستعلیق
زهرا صالحی محمدقربانی زارع زاده کتابت
حمیده عبادی نسب اصغر مقارن عسگری نستعلیق
سارا فرمانی حمید عراقچی کتابت
سیده نرجس فروتن عبداله وکیلی شکسته نستعلیق
فاطمه فرهادیه محمود فروزنده کتابت
مهسا فرهنگ ابراهیم سعیدی کتابت
فاطمه فصیحی رضا گلشنی شکسته نستعلیق
طاهره بیگم فقهی عبدالکریم شادمان کتابت
مریم قلعه زمانی مرتضی زارع زاده کتابت
بنفشه کیانی منوچهر وکیلی شکسته نستعلیق
شیماسادات گشتی حسین سلیمانی ثلث
رضوان محمدی نژاد حیدر رجبیان نستعلیق
الهه مختاری عبدالرضا فریدونیان نستعلیق
مریم مردانی اصغر ریاضیات نستعلیق
فرحناز معصومی سعید امینی نستعلیق
فرحناز معصومی سعید امینی کتابت
منصوره نم نبات علی خانم رحیمی نستعلیق
هاجر نوبخت علی زارع زاده نستعلیق
هاجر نوبخت علی زارع زاده کتابت
الهام واعظ اکبر عقیلی کتابت
فریال وافی عباس زارع زاده نستعلیق
فریال وافی عباس زارع زاده کتابت
مهناز هاشمیان قدرت اله فروزنده ثلث
سمیه هنرمند عبدالحسین صادقی نستعلیق
سمیه هنرمند عبدالحسین صادقی کتابت
مهدی ابراهیم محمدی نوراله فرزانه کتابت
حمید بابایی محمدعلی وکیلی شکسته نستعلیق
صادق باقری عبدالرسول گنجعلی نستعلیق
صادق باقری عبدالرسول گنجعلی کتابت
صادق باقری عبدالرسول گنجعلی شکسته نستعلیق
مهدی باقری بهرام قاری نستعلیق
مهدی باقری بهرام قاری کتابت
اسماعیل بوجاری محمدعلی شکسته نستعلیق
عباس پاک نژاد محمد فروزنده نستعلیق
علی جعفری حسینعلی قجاوند نستعلیق
محسن حبیب الهی رضا آقامیری نستعلیق
مرتضی حسام عباس وکیلی نستعلیق
محمد دهقان مصطفی فرزانه نستعلیق
محمد دهقان مصطفی فرزانه کتابت
اصغر رحیمیان ناصر جعفری کتابت
آرش رفیعی رود زرد سیدمهدی نستعلیق
محمدرضا زادهوش مصطفی زارع زاده کتابت
محمدرضا زارعان محمد وکیلی کتابت
محمدرضا زارعان محمد وکیلی شکسته نستعلیق
سهراب سماوی کریم وکیلی نستعلیق
غلامعلی شفیعی محمدعلی برهانیان ثلث
سعید صابری فرج اله ریاضیات کتابت
عزت اله صادقی یداله فرزانه نستعلیق
محمد عابد عبدالرحیم وکیلی شکسته نستعلیق
محمودرضا عقیلی احمد عقیلی نستعلیق
حسین عمومی علی سیاوش نستعلیق
حسین عمومی علی سیاوش کتابت
مهراب عمید عباس زارع زاده کتابت
مهدی فروزنده عزیزاله وکیلی نستعلیق
مهدی فروزنده عزیزاله وکیلی کتابت
غلامرضا فریدونیان حسنعلی برهانیان نسخ
محمد قنبری راشنایی رضا نسخ
مرتضی مجتبایی مصطفی وکیلی شکسته نستعلیق
رسول محبی فضل اله قاری نستعلیق
رسول محبی فضل اله قاری کتابت
امیر مرادی غلامحسین عقیلی نستعلیق
علیرضا مطیع امرالهی حسن همتی کتابت
رسول مسائلی محمدجواد عسگری کتابت
محمدسعید معینیان علی آقامیری کتابت
مهدی منصورزاده هوشنگ وکیلی شکسته نستعلیق
علی اصغر نادری علی اکبر حیدری نسخ
حمیدرضا ندیمی باقر فرزانه کتابت
مصطفی واحدی عین اله رحیمی پور نستعلیق
مصطفی واحدی عین اله رحیمی پور کتابت
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فاطمه آقاجانی حسین رحیمی پور نستعلیق
وحیده ابراهیم زاده عیوض وکیلی کتابت
مینا ابرقویی حسین وکیلی نستعلیق
نجمه بصراوی حسین وکیلی کتابت
شیما بهارلوئی محمدرضا بابااحمدی کتابت
پروانه بهرامی ناصر رحیمی پور نستعلیق
فیروزه پورقاسمی پرویز فروزنده نستعلیق
پریسا روحانی مصطفی فروزنده نستعلیق
پریسا روحانی مصطفی فروزنده کتابت
اکرم زیدی حسین فروزنده نستعلیق
سمیرا سعیدپور علیمحمد فروزنده نستعلیق
فاطمه شیرازی محمد قاری نستعلیق
فاطمه شیرازی محمد قاری کتابت
زهرا صفری یداله عبداله پور نسخ
زهرا عابدی سیدرضا زارع زاده نستعلیق
مرجان فروزنده مرتضی مقارن عسگری نستعلیق
مرجان فروزنده مرتضی مقارن عسگری کتابت
مرجان فروزنده مرتضی عبداله پور ثلث
فریبا کیانی غلامرضا وکیلی شکسته نستعلیق
فاطمه لطفی محمد حسینی نستعلیق
فاطمه لطفی محمد حسینی کتابت
منصوره مشایخی ضیاء رحیمی پور نستعلیق
فاطمه موسوی زاده مجید شهریاری نستعلیق
زهره مینوتن مرتضی جعفرپیشه کتابت
بهناز نصرآزادانی صفر سیدنطنزی نستعلیق
مرتضی انصاری پور غلامرضا رحیمی پور کتابت
پرویز برقی جمشید چیزفهم نسخ
احمدرضا جان نثاری قدرت اله فریدونیان نستعلیق
هادی حاج تقی غلامرضا همتی نستعلیق
ناصر خجندی رضا مقارن عسگری کتابت
حسین دلفانی قربانعلی قجاوند نستعلیق
اکبر رئیسی علیجان فرزانه نستعلیق
اکبر رئیسی علیجان فرزانه کتابت
میثم رفیعی علیار فرزانه نستعلیق
محمدحسین سخاوت محمدعلی فرزانه نستعلیق
داود سعیدی مرتضی فرزانه نستعلیق
غلامرضا شریفی غلامحسین چمانی نستعلیق
علیرضا صفدریان عباس فرزانه نستعلیق
علیرضا صفدریان عباس فرزانه کتابت
محمد عابد عبدالرحیم وکیلی کتابت
مهدی عزیزی احمدی یوسف فرزانه نستعلیق
مسعود عظیمی غلامعلی فرزانه نستعلیق
عیسی قجاوند احمدرضا جعفری نستعلیق
ابوالفضل کبیری علی رحیمی ثلث
محمد کریمی علویجه رضا رستمی کتابت
مرتضی کیهان امان اله رحیمی پور نستعلیق
علی گرامی محمد فرزانه نستعلیق
علیرضا محمدی حسنعلی آقامیری کتابت
رضا مختاری عباس فرزانه کتابت
مهدی مدهنی مرادحسین زارع زاده کتابت
شاهین مصطفوی حسن رحیمی پور نستعلیق
محسن مقصودی رحمت اله رحیمی پور نستعلیق
علی اصغر نادری علی اکبر بابااحمدی نستعلیق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی