نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
بابک ارفعی محمدحسین سید علی ظهیر نستعلیق
علیرضا یوسفی محمدرضا ۱۲ نستعلیق
مریم ترکی خدایار ۱۲ نستعلیق
فاطمه تقی یار تقی ۴۲ نستعلیق
فریناز خادم الحسینی هاشم ۱۸ نستعلیق
سپیده سلیمانی حسین ۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محمدحسین آقاسی اکبر ۰ نستعلیق
بهرام بهادرانی ابراهیم ۴۵ نستعلیق
علیرضا پهلوانی نژاد رضا ۰ نستعلیق
فرزاد درستکار ناصر ۲۱ نستعلیق
امیر رفاهت مرتضی ۱۹ نستعلیق
صفرعلی رئیسی ناصرقلی ۰ نستعلیق
محمدحسن عاملی علی ۲۳ نستعلیق
حسین عمومی علی ۰ نستعلیق
مهران فروغی رضا ۳۹ نستعلیق
حمید کاظمی عباس ۱۲ نستعلیق
سیدحمیدرضا موسوی اسماعیل ۰ نستعلیق
رامین نصراصفهانی علی ۳۲ نستعلیق
امیر هارونی حیدرقلی ۰ نستعلیق
محمدحسین یزدان جو حسین ۱۷ نستعلیق
بهرام یزدی تقی ۱۲ نستعلیق
مرجان احسن فر اصغر ۱۸ نستعلیق
لیلا ادب آوازه محمدهادی ۲۷ نستعلیق
فاطمه اعرابی غلامرضا ۲۷ نستعلیق
فاطمه الماسی محمدعلی ۰ نستعلیق
فاطمه برزگری حسین ۳۱ نستعلیق
الناز پورنادری احمد ۱۹ نستعلیق
راضیه ترکی امام علی ۰ نستعلیق
رومینا جلوانی سعید ۲۷ نستعلیق
مریم حسینی سیدمحمود ۴۹ نستعلیق
مائده خانعلی غلامرضا ۳۱ نستعلیق
نادیه زمانی اصغر ۱۸ نستعلیق
لیلا شاه سنایی مصطفی ۳۰ نستعلیق
روژینا شیخی فر بهزاد ۳۰ نستعلیق
الهام فرهمند خداداد ۲۷ نستعلیق
نسرین قدیری محمدعلی ۲۲ نستعلیق
اعظم قطبی حسین ۱۸ نستعلیق
آسیه کاشفی ۱۹ نستعلیق
لیلا کامران تقی ۰ نستعلیق
سمیه محمدرضایی اسداله ۰ نستعلیق
فیروزه منقاشی محمود ۰ نستعلیق
صغری موسوی عزت اله ۰ نستعلیق
نازیلا همدانی حسینی ۱۸ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
آرش آذری پور اصغر ۰ نستعلیق
حمیدرضا اسماعیلی اسماعیل ۰ نستعلیق
عادل امامی حسن ۲۲ نستعلیق
سعید ایزدی رمضان ۲۰ نستعلیق
محمدعلی جهانبخش حیدر ۰ نستعلیق
معین حیدریان احمدقلی ۰ نستعلیق
مرتضی خوشایند اصغر ۱۲ نستعلیق
مهدی دادخواه اکبر ۰ نستعلیق
صادق رئیسی جعفر ۱۹ نستعلیق
محسن رزاقی حسین ۲۰ نستعلیق
رضا رستمی براتعلی ۲۰ نستعلیق
علی رضایی محمد ۰ نستعلیق
عباس رنجبر حسن ۰ نستعلیق
هادی سلیمانی علیرضا ۳۲ نستعلیق
سپهر شاهزیدی عباس ۱۷ نستعلیق
مصطفی شریفی یداله ۰ نستعلیق
جواد شفیعی عباس ۲۰ نستعلیق
مهدی صانعی رجبعلی ۲۰ نستعلیق
امین صفری احمد ۰ نستعلیق
محمد عابد عبدالرحیم ۱۷ نستعلیق
علی اصغر فروتن علی اکبر ۲۱ نستعلیق
خلیل قنبرزادگان اسماعیل ۰ نستعلیق
رضا کشمیری عباسقلی ۲۰ نستعلیق
محمد کلوشانی حسین ۴۵ نستعلیق
رسول محبی فضل اله ۰ نستعلیق
علیرضا محمدی حسنعلی ۰ نستعلیق
مهدی مدهنی مرادحسین ۰ نستعلیق
امیر مرادی غلامحسین ۳۲ نستعلیق
علی مرادیان بهمن ۰ نستعلیق
احسان مهاجری اصغر ۱۲ نستعلیق
ذبیح اله نوروزی رحیم ۰ نستعلیق
مهدی نوری حسن ۰ نستعلیق
حسین هدایت حسن ۰ نستعلیق
علیرضا هفت برادران محمد ۰ نستعلیق
بهرام رسولی ۰ نستعلیق
الهام اکبریان محمدباقر ۱۲ نستعلیق
محبوبه انتشاری مرتضی ۰ نستعلیق
پریسا ایرانپور محمدعلی ۲۰ نستعلیق
الهام باقریان حسن ۰ نستعلیق
نسترن بهلولی شیخعلی ۲۰ نستعلیق
پریسا تن ساز علیرضا ۱۹ نستعلیق
نفیسه جاوری مرتضی ۱۹ نستعلیق
نجمه رضوی شمس الدین ۳۱ نستعلیق
بهاره رمضانپور حسین ۲۷ نستعلیق
فاطمه زال پور حبیب اله ۰ نستعلیق
آزاده سلطانی رنانی غضنفر ۰ نستعلیق
فاطمه شریفیان حسن ۰ نستعلیق
فاطمه شفیعی علویجه حسینقلی ۰ نستعلیق
راضیه شیرعلی حسین ۰ نستعلیق
مطهره سادات صدیقی سیداحمد ۳۴ نستعلیق
حمیده عبادی نسب اصغر ۱۹ نستعلیق
بهاره عباسی حسین ۰ نستعلیق
سیمین عبداله زاده رحیم ۴۴ نستعلیق
آمنه فدوی نعمت اله ۰ نستعلیق
فاطمه فرهادیه محمود ۱۲ نستعلیق
سمیه فولادی جهانگیر ۲۳ نستعلیق
مهناز قندهاری احمد ۳۸ نستعلیق
مرضیه کشاورزیان قاسمعلی ۰ نستعلیق
فاطمه کلامی داود ۰ نستعلیق
بهاره محمدعلیزاده ناصر ۲۸ نستعلیق
سمیه محمدی عباس ۲۱ نستعلیق
نفیسه محمدی عباس ۱۷ نستعلیق
الهه مختاری عبدالرضا ۰ نستعلیق
افتخارالسادات مدرس محمد ۲۱ نستعلیق
فرزانه مرادیان فتح اله ۰ نستعلیق
فاطمه مقدسی تقی ۱۲ نستعلیق
مرضیه هاشمیان محمد ۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محمد اصفهانی رضا ۱۷ شکسته نستعلیق
علی باطنی حسین ۲۱ نستعلیق
علی باطنی حسین ۲۱ شکسته نستعلیق
علی باطنی حسین ۲۱ کتابت
عبدالرسول پاکزاد رمضان ۳۶ نسخ
ابوالفضل تقیان حیدر ۰ نستعلیق
ابوالفضل تقیان حیدر ۰ کتابت
محمدرضا جان نثاری قدرت اله ۰ نستعلیق
محمدرضا جان نثاری قدرت اله ۰ کتابت
حامد جلودار عباس ۰ شکسته نستعلیق
شهریار جهانگیری ناصر ۲۱ نستعلیق
محمد چراغچی علی ۰ شکسته نستعلیق
صولت حسینی عبداله ۲۰ کتابت
موسی دخیلی اصغر ۲۱ کتابت
حسین رحیمی رمضانعلی ۱۲ کتابت
احمد رضوانی محمد ۰ نستعلیق
مهدی زارعی غلام نبی ۰ ثلث
داود سعیدی مرتضی ۲۰ نستعلیق
داود سعیدی مرتضی ۲۰ کتابت
محمدحسن شهریاری محمدتقی ۱۷ شکسته نستعلیق
حجت اله صادقیان عباس ۲۱ نستعلیق
سعید صداقت زادگان محمد ۴۴ کتابت
علی حسین عیدی وند عزیزخون ۰ شکسته نستعلیق
حمیدرضا فلاحتی اکبر ۲۱ نستعلیق
پیمان قاسمی هوشنگ ۲۹ شکسته نستعلیق
محمد قلع ریز حسن ۱۹ کتابت
ناصر قلعه سفیدی مصطفی ۳۶ نسخ
مرتضی کریمی مقدم رضا ۰ شکسته نستعلیق
عباس مسعودی علی ۰ نسخ
محمد مسکین ابراهیم ۲۲ نستعلیق
محمد مسکین ابراهیم ۲۲ کتابت
سید مهرداد موسوی ریزی سیدجلال ۰ کتابت
حسین میرلوحی محمد ۲۰ کتابت
اسماعیل نبهانی جلیل ۱۲ نستعلیق
اسماعیل نبهانی جلیل ۱۲ کتابت
ناظرحسین نوری محسن ۳۶ نسخ
حسام ورپشتی عبدالصمد ۰ نستعلیق
محبوبه آقادادی حسن ۱۷ نستعلیق
فریبا اسدی فرامرز ۲۷ نستعلیق
فریبا اسدی فرامرز ۲۷ کتابت
مریم امانی محمدحسین ۰ نستعلیق
مریم امانی محمدحسین ۰ کتابت
سمیرا باقریان محمدرضا ۰ کتابت
نجمه بصراوی حسین ۱۷ کتابت
جواهر پورمحمد کورش ۱۸ نستعلیق
زهرا جعفری علی ۳۴ نستعلیق
زهرا جعفری علی ۳۴ کتابت
فریبا جوزی بلال ۳۳ نستعلیق
سلیمه حاج ابراهیمی عباس ۰ نستعلیق
ندا حسینی حسین ۴۳ نستعلیق
ندا حسینی حسین ۴۳ کتابت
مهین حسینی علی ۱۷ نستعلیق
زهراسادات حسینی خواه سیدعلی ۲۱ نستعلیق
فریده حقیقی پور اسد ۴۳ کتابت
فاطمه رجبی محمد ۰ نستعلیق
فاطمه رجبی محمد ۰ کتابت
زهرا رفیعی محمدعلی ۴۸ نستعلیق
زهره زارعان عباس ۱۸ نستعلیق
نفیسه زمانی بهرام ۴۳ نستعلیق
اکرم زیدی حسین ۱۲ کتابت
سحر سامانی مرتضی ۴۳ نستعلیق
سحر سامانی مرتضی ۴۳ کتابت
مریم سبحانی اکبر ۱۷ نستعلیق
زهرا سلامت کاظم ۱۷ شکسته نستعلیق
فرزانه سه چهاری محمدحسین ۰ نستعلیق
سپیده شاهنگی حمیدرضا ۱۲ ثلث
هاجر شریفی محمد ۰ نستعلیق
هاجر شریفی محمد ۰ کتابت
مریم شماعی زاده مهدی ۲۱ نستعلیق
مریم شماعی زاده مهدی ۲۱ کتابت
نسیم صادقی محمود ۳۴ نستعلیق
نسیم صادقی محمود ۳۴ کتابت
زهره صادقی حسین ۰ کتابت
زهره صفری فریدون ۱۲ کتابت
منیره صهبا اصغر ۱۷ نستعلیق
زهرا عابدی سیدرضا ۰ نستعلیق
الهه عبادی پور محمدعلی ۰ کتابت
فریبا علایی نژاد محمود ۱۹ نستعلیق
سمانه قاسمی محمود ۰ نستعلیق
سمانه قاسمی محمود ۰ کتابت
مهشید قربانی مرتضی ۰ نستعلیق
مهشید قربانی مرتضی ۰ کتابت
فاطمه قصری غلامعلی ۲۰ نستعلیق
زهرا کاظمی رهبر غلامرضا ۰ نستعلیق
فریبا کاویانی نژاد کریم ۱۷ نستعلیق
شراره کدخدایی عباس ۲۲ نستعلیق
شراره کدخدایی عباس ۲۲ کتابت
زینب کریمیان قنبرعلی ۴۳ کتابت
بنفشه کیانی منوچهر ۳۴ نستعلیق
بنفشه کیانی منوچهر ۳۴ کتابت
سارا محمدی هوشنگ ۱۲ ثلث
لیلا محمدی گهرویی شعبانعلی ۱۷ شکسته نستعلیق
فرزانه معینی غلامرضا ۰ کتابت
زهره مینوتن مرتضی ۰ نستعلیق
زهره مینوتن مرتضی ۰ کتابت
زهرا نریمانی علی ۳۴ کتابت
فرزانه نعمتی علی ۱۲ نستعلیق
منا نوری ابراهیم ۰ نستعلیق
منا نوری ابراهیم ۰ کتابت
نفیسه همامی عباسعلی ۱۲ نستعلیق
زهرا یزدانی الیاس ۱۲ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
منصور خوشنما فضل اله ۲۱ کتابت
حمیدرضا رفیعی علی حسین ۱۷ شکسته نستعلیق
عباسعلی زارع زاده جعفر ۳۶ نسخ
فرهاد آقانوری حبیب ۳۶ نسخ
محمدحسن اسماعیلی سهراب ۳۶ نسخ
مجتبی انتشاری احمد ۲۰ نستعلیق
مجتبی انتشاری احمد ۲۰ نسخ
علیرضا توکلی یوسفعلی ۲۰ نستعلیق
صولت حسینی عبداله ۲۰ نستعلیق
مصطفی حسینی قهی مرتضی ۴۵ نسخ
سعید حشمتی محمدقاسم ۱۲ نستعلیق
سعید حشمتی محمدقاسم ۱۲ کتابت
حسین حمزوی علی نجات ۱۷ شکسته نستعلیق
ناصر خجندی رضا ۳۶ نسخ
شاهین قائدی سلطانعلی ۳۶ نسخ
مجید قربانپور ذبیح اله ۱۷ شکسته نستعلیق
محمدرضا کیانزاد فضل اله ۲۱ نسخ
مرتضی کیهان امان اله ۱۷ شکسته نستعلیق
جهانگیر محمودصالحی فریدون ۲۹ نستعلیق
جهانگیر محمودصالحی فریدون ۲۹ کتابت
حسین میرلوحی محمد ۲۰ نستعلیق
نجمه آصفی غلامعلی ۱۲ نستعلیق
فاطمه آقاجانی حسین ۲۱ کتابت
نفیسه ایزدان ناصر ۱۷ شکسته نستعلیق
الهه ایزدی غلامحسین ۱۲ کتابت
نگار براتی نجات ۴۴ کتابت
زهرا صفری یداله ۲۰ نستعلیق
زهرا عابدی سیدرضا ۰ کتابت
فائزه سادات فاطمی سیدحسین ۲۱ نستعلیق
سیده نرجس فروتن عبداله ۱۷ نستعلیق
فرناز قهابی عبدالعلی ۲۷ کتابت
اعظم کریمیان غضنفر ۴۰ نسخ
مهری سمیعی حسین ۱۷ نستعلیق
مهری سمیعی حسین ۱۷ کتابت
مهری سمیعی حسین ۱۷ شکسته نستعلیق
هاجر شریفی محمد ۰ نستعلیق
هاجر شریفی محمد ۰ کتابت
فریبا کیانی غلامرضا ۱۷ کتابت
راضیه مصباح نژاد رضا ۲۹ نستعلیق
نرگس نقی زاده عباس ۱۷ شکسته نستعلیق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی