نتایج امتحانات میان دوره ای دیماه ۱۳۸۹

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مهدی چمن کته ۱۲ نستعلیق
محمدهادی ماجد حسین ۴۷ نستعلیق
محمدمهدی مسائلی اصغر ۲۲ نستعلیق
فاطمه باباشاهی عبدالرسول ۱۹ نستعلیق
مریم جمشیدیان رضا ۱۸ نستعلیق
محبوبه رضوی مرتضی ۳۰ نستعلیق
نجمه زمانی حسینعلی ۳۸ نستعلیق
اعظم زینلی مهدی ۰ نستعلیق
مطهره سادات صدیقی سیداحمد ۳۴ نستعلیق
منیره صهبا اصغر ۳۸ نستعلیق
اشرف فرهادی حسن ۴۴ نستعلیق
ریحانه قضاوی رضا ۱۲ نستعلیق
مهناز قندهاری احمد ۳۸ نستعلیق
آسیه کاشفی ۱۹ نستعلیق
سهیلا کرمی محمدرضا ۴۴ نستعلیق
مریم کشتکار محمد ۱۲ نستعلیق
فائزه نادی علی ۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
علی آهنکوب نژاد رحیم ۰ نستعلیق
محسن جمشیدیان رضا ۱۹ نستعلیق
سیدمحمدرضا جولایی سیدهادی ۲۲ نستعلیق
محسن حبیب الهی رضا ۲۳ نستعلیق
مسعود حیدری حسین ۲۹ نستعلیق
معین حیدریان احمدقلی ۰ نستعلیق
مجتبی داروئی محمود ۱۹ نستعلیق
صادق رئیسی جعفر ۱۹ نستعلیق
میرعلاالدین رضویان حاجی سیدآقا ۲۹ نستعلیق
سیدمرتضی زمانیان هدایت اله ۲۲ نستعلیق
فرزاد قپانی منوچهر ۱۸ نستعلیق
جواد کیخائی افوس عید ۱۸ نستعلیق
عباس ماندگاری رحمان ۰ نستعلیق
اردشیر متقی اصغر ۲۰ نستعلیق
جواد محبی اصغر ۰ نستعلیق
مهدی نوری حسین ۰ نستعلیق
جواد نیکبخت احمد ۰ نستعلیق
نسریم تشکر عبدالرسول ۲۹ نستعلیق
زهرا جعفری علی ۳۴ نستعلیق
الهام جعفری رضا ۲۹ نستعلیق
صبا جهانبخش مسعود ۲۹ نستعلیق
مهین حسینی علی ۳۸ نستعلیق
مینا خلیلی حبیب ۰ نستعلیق
پریسا رحیمی حسین ۲۱ نستعلیق
سمیه رحیمی زمان آبادی علمدار ۰ نستعلیق
زهراسادات رضوی فرد محمدباقر ۲۱ نستعلیق
فاطمه زال پور حبیب اله ۰ نستعلیق
الهام سعیدی قدرت اله ۱۹ نستعلیق
نسیم سیم جور مجید ۳۴ نستعلیق
بتول شریفی غلامعلی ۲۹ نستعلیق
یاسمن صالح پور اکبر ۰ نستعلیق
مریم ضیایی علیرضا ۳۱ نستعلیق
فرزانه طبقیه محمدرضا ۱۲ نستعلیق
پریسا فدایی یداله ۵۱ نستعلیق
فاطمه فروغی دهنوی مجید ۴۳ نستعلیق
اشرف فرهادی حسن ۴۴ نستعلیق
محبوبه فلاحیان حسن ۰ نستعلیق
بنفشه کیانی منوچهر ۳۴ نستعلیق
مهناز محمودی شفیع ۲۱ نستعلیق
مریم نادی پور حسن ۲۱ نستعلیق
ماه منیر نقش نژاد محمود ۲۱ نستعلیق
نسیم نهضت محمدرضا ۵۱ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
ابراهیم اسپانیان ولی اله ۱۷ نستعلیق
حمیدرضا استکی عباس ۲۰ نستعلیق
محمد چراغچی علی ۱۹ نستعلیق
سیدیوسف حسینی محمدرضا ۱۲ نستعلیق
احمد رضوانی محمدی ۰ نستعلیق
امین شیران محمدرضا ۳۹ نستعلیق
محمدنادر عزیزی عبداله ۰ نستعلیق
سعید فتحی رجبعلی ۱۹ نستعلیق
عباس قربانی اکبر ۴۸ نستعلیق
محمد کریمی حسن ۳۸ نستعلیق
عباس گلی مظفر ۰ نستعلیق
عادل مجدی قربان ۱۹ نستعلیق
سیدمهدی محمدیان رحمت اله ۲۳ نستعلیق
علیمراد محمودی نجفقلی ۱۲ نستعلیق
محمدمهدی مرتضوی بک محمدعلی ۲۳ نستعلیق
بهنام نصیری صفرعلی ۰ نستعلیق
هدی ابراهیمی اصل اکبر ۰ نستعلیق
مرضیه ابوطالبی حسنعلی ۲۰ نستعلیق
زهره استادی اکبر ۳۴ نستعلیق
زهرا اکبری سلمان ۰ نستعلیق
مرضیه امین علی احمد ۲۰ نستعلیق
مائده براتیان علی اصغر ۰ نستعلیق
مریم بهرامی الیاس ۱۲ نستعلیق
مژده پرهیزگار عبدالرضا ۰ نستعلیق
زهرا پورعباس جمشید ۰ نستعلیق
فاطمه جانقربان مصطفی ۰ نستعلیق
مهدیه جلالی جلال آبادی محمدحسن ۰ نستعلیق
فهیمه حسامی حسن ۲۹ نستعلیق
لیلا رجبی حسن ۲۰ نستعلیق
فاطمه رستمی دره سالاری نبی اله ۰ نستعلیق
زهرا رضوی رضا ۲۳ نستعلیق
مریم روانصاری ماهشهر ۲۰ نستعلیق
زهره زارعان عباس ۱۸ نستعلیق
محبوبه زریباف محمود ۲۰ نستعلیق
مریم سبحانی اکبر ۱۷ نستعلیق
مهناز سعیدی مجتبی ۰ نستعلیق
زهرا سلیمانی حسین ۰ نستعلیق
طاهره شیخ بهایی رضا ۲۰ نستعلیق
نسیم صادقی محمود ۳۴ نستعلیق
زهره صادقی حسین ۰ نستعلیق
زهرا صفری یداله ۲۰ نستعلیق
فاطمه عزیزخانی علی ۴۴ نستعلیق
پریسا کاظمی تقی ۲۰ نستعلیق
شراره کدخدایی عباس ۲۲ نستعلیق
منصوره مشایخی ضیاء ۲۱ نستعلیق
فرزانه معینی غلامرضا ۰ نستعلیق
منصوره هاشمی سیدجلال ۰ نستعلیق
یاسمن یعقوبی نژاد یاسین ۲۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
عبدالکریم آقاخانی قدرت اله ۲۱ کتابت
مهرداد ابوالفتحی رمضان ۱۹ نستعلیق
ابراهیم امیری محمدعلی ۱۹ نستعلیق
کامران امینی محمدعلی ۲۱ کتابت
مجتبی انتشاری احمد ۲۰ نستعلیق
محمدحسن بهرامی امیرحسین ۱۹ کتابت
عبدالرسول پاکزاد رمضان ۲۱ نستعلیق
علیرضا توکلی محمدی حسین ۱۲ نستعلیق
حامد جلودار عباس ۰ نستعلیق
حامد جلودار عباس ۰ کتابت
فرهاد جناب محمود ۴۴ نستعلیق
ابوالفتح خدابخشی ولی محمد ۲۲ نستعلیق
حمید دوازده امامی حسن ۲۱ نسخ
امیرحمزه راهداری حسین ۳۱ کتابت
حسین رحیمی رمضانعلی ۱۲ نستعلیق
بهنام زمانی محمدعلی ۱۷ شکسته نستعلیق
علی شفیعی احمد ۴۴ کتابت
مصطفی صادقی محسن ۱۹ نستعلیق
مجتبی صالحی ناصر ۲۱ کتابت
علی عرب حبیب اله ۲۲ نستعلیق
علی عرب حبیب اله ۲۲ کتابت
علی حسین عیدی وندی عزیزخون ۰ کتابت
حبیب کیانی ابری علی ۲۱ نستعلیق
حسین محمدیوسفی علی شیر ۱۹ نستعلیق
حسین محلوجی محمد ۲۲ نستعلیق
منوچهر مرادی قپان ۱۲ نستعلیق
منوچهر مرادی قپان ۱۲ کتابت
اکبر نصراصفهانی جواد ۱۲ نستعلیق
رضا مرادی مهدی ۱۸ کتابت
محمد ناظمی غلامرضا ۱۸ کتابت
محسن یوسفی حاج حسین ۲۱ شکسته نستعلیق
نصراله کریمی حسین ۲۰ نستعلیق
حسین محلوجی محمد ۲۲ نستعلیق
فاطمه آقاجانی حسین ۲۱ کتابت
مریم اشرف خراسانی محمدمهدی ۱۸ نستعلیق
بهناز امینی محمدعلی ۲۴ نستعلیق
نفیسه ایزدان ناصر ۱۷ کتابت
نجمه بصراوی حسین ۱۷ نستعلیق
فاطمه ترکی خدایار ۱۲ نستعلیق
مریم جان نثاری حسین ۲۹ کتابت
زهرا جعفرآقایی حسن ۱۲ نستعلیق
مهرناز جمشیدی حسنعلی ۳۲ کتابت
عاطفه خلیلی رضا ۱۲ نستعلیق
زینب رجائی عنایت ۲۱ کتابت
وجیهه رضایی رضا ۱۷ نستعلیق
زهرا رضایی خیرآبادی عباس ۴۰ نسخ
مهسا سروش نیا حمید ۱۲ کتابت
مهری سمیعی حسین ۱۷ کتابت
هاجر سیامکی هاشم ۲۰ نستعلیق
دلشاد شجاعی مسعود ۱۱ کتابت
فاطمه صارمی پور محمداسماعیل ۱۹ کتابت
فائزه عاقبت بخیر حسین ۲۱ کتابت
عطیه عبدالهی سهراب ۲۹ کتابت
زینب علیخانی نوروز ۲۲ نستعلیق
مریم عندلیب قاسمعلی ۲۱ کتابت
مرجان فروزنده مرتضی ۴۰ ثلث
عطیه کاظمی عبدالرسول ۰ نستعلیق
عطیه کاظمی عبدالرسول ۰ کتابت
زهرا کشتکار حسین ۲۰ کتابت
شادی کیان پور علیرضا ۱۷ شکسته نستعلیق
شادی کیانپور علیرضا ۱۷ کتابت
ندا مالکی پور بهمن ۰ کتابت
فریناز محققیان طباطبایی رضا ۱۲ نستعلیق
لیلا محمدی گهرویی شعبانعلی ۱۷ کتابت
آذر مختاری یارعلی ۲۲ نستعلیق
آذر مختاری یارعلی ۲۲ کتابت
فاطمه مزروعی سعید ۲۱ نستعلیق
ناهید مشیری فر بهزاد ۱۹ نستعلیق
ناهید مشیری فر بهزاد ۱۹ کتابت
رنان مصلی نژاد ناصر ۰ نستعلیق
مرضیه معتمدی مصطفی ۴۰ نسخ
فتانه ملک رحیم ۱۷ نستعلیق
فریبا منصوری احمد ۳۱ کتابت
نفیسه سادات موسوی مجتبی ۴۰ نسخ
لیلا نصیری سیف اله ۲۶ شکسته نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محمدمهدی ابراهیمی غلامعلی ۲۱ نستعلیق
محمد اصفهانی رضا ۱۹ کتابت
مهدی ایزدخواستی مسعود ۳۶ ثلث
محسن پارسامقدم علی ۳۶ نسخ
حمیدرضا توکلی نعمت اله ۱۷ شکسته نستعلیق
هادی حاج تقی غلامرضا ۲۲ کتابت
مهدی حسینی کمال ۱۹ نستعلیق
مصطفی حسینی قهی مرتضی ۴۵ نستعلیق
محمودرضا روحانی حسین ۲۱ نستعلیق
محمودرضا روحانی حسین ۲۱ کتابت
محمدحسین سخاوت محمدعلی ۲۲ کتابت
مجید شبانزی محمدتقی ۱۷ شکسته نستعلیق
محسن غفاری ابراهیم ۲۰ نستعلیق
محسن غفاری ابراهیم ۲۰ کتابت
شاهین قائدی سلطانعلی ۲۰ کتابت
احمد قشقائی یوسف ۱۷ شکسته نستعلیق
مرتضی مجتبایی مصطفی ۱۷ نستعلیق
مرتضی مجتبایی مصطفی ۱۷ کتابت
مجید مختاری صفرعلی ۲۰ نستعلیق
مجید مختاری صفرعلی ۲۰ کتابت
سیدمحمود مدینه سیداصغر ۲۱ نستعلیق
سیدمحمود مدینه سیداصغر ۲۱ کتابت
رضا مرادی مهدی ۲۱ نسخ
ناظرحسین نوری حسین ۱۲ کتابت
پریسا آزادی امراله ۴۰ نسخ
مریم احمدی مصطفی ۱۲ کتابت
شیدا امیرمقدمی عباس ۳۱ شکسته نستعلیق
زهره ایرانپور تقی ۱۲ ثلث
ملیحه برادران محمدمهدی ۲۰ نستعلیق
ریحانه حسن زاده نصرت اله ۱۲ کتابت
معیده خردمند مرتضی ۱۷ کتابت
افسانه رستمی منصور ۱۷ شکسته نستعلیق
الناز سرودی یونس ۲۱ کتابت
سپیده شاهنگی حمیدرضا ۱۲ کتابت
زهرا عدالتخواه جواد ۱۹ نستعلیق
بهجت گلی محمدعلی ۱۷ کتابت
نرگس مازیار حسن ۱۷ شکسته نستعلیق
سارا محمدی هوشنگ ۱۲ نستعلیق
زهرا محرابی مصطفی ۲۰ نستعلیق
مریم ولی پور پرویز ۲۱ شکسته نستعلیق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی