نتایج امتحانات خوشنویسی میان دوره ای دیماه ۱۳۹۲

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
محمدعرفان تحسیری علی مقارن عسگری نستعلیق
امیرمحمد مسچی زاده سیدعباس همتی نستعلیق
محبوبه سادات امامی اصغر شادمان نستعلیق
ملیحه جلالی عباسعلی ظهیرالاسلام نستعلیق
بهار رستمیان علی اصغر شادمان نستعلیق
سحر زندی آتشبار حسن همتی نستعلیق
زهرا شفیعی مجتبی نستعلیق
راضیه صدری فرج اله ظهیرالاسلام نستعلیق
آیدا لیث صفار حمید وکیلی نستعلیق
الهام مصدق زاده حمید شادمان نستعلیق
فرزانه ملااسماعیلی محمود شادمان نستعلیق
فهیمه میرزازاده عباس ظهیرالاسلام نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
امیرحسین اخوان محسن گلشنی نستعلیق
عرفان ادیب حاجی باقری علی نیلی نستعلیق
مهدی حجت یار غلامعلی عقیلی نستعلیق
سیدمحمد خاتون آبادی محمدحسن شیخی نستعلیق
امیرحسین دموری علیرضا آقامیری نستعلیق
امیرحسین رحمتی حمید شریفی نستعلیق
علیرضا رنجکش حسین رحیمی نستعلیق
مسعود صفدریان محمدعلی وکیلی نستعلیق
سیدمحمد عزیزی حسن ظهیرالاسلام نستعلیق
مسیح محمدی علیرضا شریفی نستعلیق
احمدرضا مقتدایی محمدرضا عقیلی نستعلیق
هاجر آتشکار محسن عقیلی نستعلیق
فرزانه ابوطالبی کرمعلی ظهیرالاسلام نستعلیق
شیرین اسماعیل زاده حسن قجاوند نستعلیق
آریانا امینی مصطفی شریفی نستعلیق
آذین امینی امین اله شیخی نستعلیق
پریسا باقری محمدرحیم میرعلایی نستعلیق
منصوره پورسجاد عباسعلی حسینی نستعلیق
ویدا پورمحمدی قاسم حسینی نستعلیق
فروغ پوروحدانی محسن احمدی نستعلیق
بهناز رهایی علی شادمان نستعلیق
ژینا زمانی مرتضی همتیان نستعلیق
ثریا شاه بندری حجت اله زارع زاده نستعلیق
تبسم شهریاری ابوالفضل امینی نستعلیق
اعظم قاسمی جمشید شادمان نستعلیق
محبوبه قدوسی نیا محمد همتی نستعلیق
فاطمه کریمیان رضا شهریاری نستعلیق
حوریه محرابیون احمد صادقی نستعلیق
تبسم مقدادی کمال وکیلی نستعلیق
سیده مریم موسوی سیدرحیم توکلی نستعلیق
زهراسادات میرحسینی سیدحسین شادمان نستعلیق
ریحانه نمازی اصفهانی محمدعلی مقارن عسگری نستعلیق
آوا کربلائیان علیرضا مقارن عسگری نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مسلم اسدی حسین بابااحمدی نستعلیق
حسین اسماعیلی محمدجعفر توکلی نستعلیق
سیدمحمد امامی سیدرسول گلشنی نستعلیق
خشایار بهروز منوچهر وکیلی نستعلیق
مسیح پرچم کاشنی محمد وکیلی نستعلیق
احمد توکلی رضا مقارن عسگری نستعلیق
محمد جانقربان عبدالصمد همتی نستعلیق
علی جعفری محمود شهابی نستعلیق
هادی حسنی عباس وکیلی نستعلیق
مهرداد داعی علیرضا رستمی نستعلیق
علیرضا داوری حسین نیرپور نستعلیق
محسن درخشان عبدالعلی رستمی نستعلیق
علیرضا رنجکش حسین رحیمی نستعلیق
محمد سالم فیضی رستم علی زارع زاده نستعلیق
حمیدرضا شریفی عبداله قجاوند نستعلیق
یداله شریفی رجبعلی مهرپویا نستعلیق
امیرعلی شفیعی تقی همتیان نستعلیق
اسداله شمسایی حیدرعلی همتیان نستعلیق
پیمان صابریان غلامرضا نستعلیق
علی اصغر صفا حسینعلی همتیان نستعلیق
آیت اله عادلی حشمت اله کاظمی نستعلیق
سیدمحسن فاطمیه میرسیدعلی عقیلی نستعلیق
ابراهیم فرهنگ نعمت اله نستعلیق
غلامرضا قدم زاده قربانعلی رحیمی نستعلیق
احمد کرمانی اصغر سیاوش نستعلیق
ابوالفضل کیانی اصغر رحیمی نستعلیق
سیدمهدی مقدس محمدحسین آقامیری نستعلیق
جعفرقلی موگویی امیرقلی زارع زاده نستعلیق
حمید مهدی لب سنگی احمد نستعلیق
محمدرضا نصراصفهانی رضا آقامیری نستعلیق
یونس یونسی زاده غلامحسین نستعلیق
رویا ابراهیمی حسن شادمان نستعلیق
لیلا ارشادی عنایت اله معمارزاده نستعلیق
فریبا اسماعیلی محمدرضا توکلی نستعلیق
مریم اشرافی محمود گرامی نستعلیق
فاطمه بازیار اکبر کاظم زاده نستعلیق
زهرا باقریان محمدرضا کاظم زاده نستعلیق
زهرا بیات سیدعباس صادقی نستعلیق
مرضیه بیگی علی رضایی نستعلیق
مهرناز سلیمانی خواه مسعود سرائیان نستعلیق
افروز شریفی هرمز قجاوند نستعلیق
شهرزاد شریفی اصفهانی منوچهر ریاضیات فرد نستعلیق
مینا شفیعی عباس گرامی راد نستعلیق
سمیه شیروانیان جعفر زارع زاده نستعلیق
مریم صالحی محمود اسدی نستعلیق
زهرا عابدزاده محمدعلی خانم رحیمی نستعلیق
شمیم عریضی محسن نستعلیق
مریم عطایی محمد اسدی نستعلیق
بشری علی اکبریان حسین صادقی نستعلیق
زهرا تیموری نبی اله خواجه نستعلیق
مهناز جبلی سیدمجتبی زارع زاده نستعلیق
الهه جعفری مرتضی صالحی نستعلیق
نفیسه حاج رحیمی هوشنگ همتیان نستعلیق
مژگان حقیر هوشنگ فروزنده نستعلیق
پگاه خاکساری محمدحسین همتیان نستعلیق
رویا خلیلی محمدحسین وکیلی نستعلیق
زهره دانش محمدتقی معمارزاده نستعلیق
عذرا ساکی حسین احمدی نستعلیق
مریم سرافراز غلامعلی بابااحمدی نستعلیق
ریحانه سعیدآبادی ابراهیم نستعلیق
اعظم علیمحمدی مراد اسدی نستعلیق
ساجده فرقانی حسینعلی ظهیرالاسلام نستعلیق
لیلا کامران تقی سرائیان نستعلیق
پریسا کاویانی رحمت اله بیضاوی نستعلیق
سمیرا کرباسی حسن مقارن عسگری نستعلیق
زهره کمازانی هوشنگ همتیان نستعلیق
راضیه کهلانی حمید کهلانی نستعلیق
فرحناز لطفی یداله شادمان نستعلیق
مائده محبوب محمدحسین مقارن عسگری نستعلیق
الهه محمدهاشمی قاسم گلشنی نستعلیق
آزاده محمدی علی گلشنی نستعلیق
فخری مظاهری مهدی خانم رحیمی نستعلیق
نسترن ملکی فر اکبر فریدونیان نستعلیق
فریبا موسوی رحمت اله شادمان نستعلیق
مریم مهدیان محمدتقی زارع زاده نستعلیق
میترا ناطقی محمد کاظم زاده نستعلیق
بنفشه نفیسی جواد همتی نستعلیق
زهرا نوری اکبر همتی نستعلیق
شهره یوسفی حیدرعلی رستمی نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
حسین سلیمانی راد علی زارع زاده نستعلیق
حسین سلیمانی راد علی زارع زاده کتابت
علی شریفی یداله هدایت نستعلیق
علی شریفی یداله هدایت کتابت
امیرحسین شفیع زاده مهدی زارع زاده نستعلیق
امیرحسین شفیع زاده مهدی زارع زاده کتابت
علی شفیعی حیدر گلشنی نستعلیق
علی شفیعی حیدر گلشنی کتابت
بهزاد شیخی فر کاظم وکیلی نستعلیق
بهزاد شیخی فر کاظم وکیلی کتابت
ذبیح اله صفری قربانعلی زارع زاده نستعلیق
وحید عابدین پور محمدعلی حسینی نستعلیق
عباس عزیز زاده یعقوب بابااحمدی نستعلیق
عباس عزیز زاده یعقوب بابااحمدی کتابت
مسعود عظیمی غلامعلی وکیلی شکسته نستعلیق
فواد فریدونیان غلامرضا مقارن عسگری نستعلیق
رحمت اله قنبری اسداله فرزانه نستعلیق
محمد کریمی حسن توکلی نستعلیق
احسان کیانی علی رحیمی کتابت
حبیب اله اسماعیلی عباسعلی رستمی کتابت
امید اسماعیلی اصغر ظهیرالاسلام نسخ
داوود افراسیاب وکیلی شکسته نستعلیق
امیریاسین امیری مرتضی وکیلی نستعلیق
امیرهوشنگ بهادرانی ایرج وکیلی شکسته نستعلیق
حامد جعفریان عباسعلی عقیلی کتابت
مرتضی حسام عباس وکیلی کتابت
عبدالرضا حسنی خدابخش بابااحمدی نستعلیق
عبدالرضا حسنی خدابخش بابااحمدی کتابت
میلاد خسروی علیرضا همتیان نستعلیق
اصغر داودی نسب محمد بابااحمدی شکسته نستعلیق
محمد دهقانی نوراله همتی کتابت
شاهین دهقانی بهروز رحیمی کتابت
علی اصغر رحیمیان ناصر نستعلیق
حمیدرضا سعادت محمدعلی فرزانه نستعلیق
علی گرامی محمد وکیلی شکسته نستعلیق
سینا گلبن وحید ریاضیات نستعلیق
محمد منیری حمید رستمی نستعلیق
احمدرضا مهرابی کورش همتی نستعلیق
امیرحسین مهرابی یوسف وکیلی نستعلیق
امیرحسین مهرابی یوسف وکیلی کتابت
امیرحسین مهرابی یوسف وکیلی شکسته نستعلیق
رضا مهران نژاد عبدالعلی رحیمی کتابت
مجید میرلوحی مرتضی رحیمی کتابت
سیدرضا میریان سیدکمال کتابت
سیدرضا میریان سیدکمال شکسته نستعلیق
اسماعیل نایبی قلی وکیلی شکسته نستعلیق
حامد نوروزی هوشنگ بابااحمدی نسخ
مهدی نوری حسن قجاوند نستعلیق
اسفندیار وحیدی باقر صادقی نستعلیق
آرمان وکیلی غلامرضا وکیلی کتابت
عبدالحمید یزدانی نصراله گلشنی کتابت
عاطفه آزادنام ابوالقاسم وکیلی شکسته نستعلیق
فهیمه ابوالحسنی هادی حسینی نستعلیق
فهیمه ابوالحسنی هادی حسینی کتابت
فاطمه سادات احدی نژاد اکبر زارع زاده نستعلیق
مریم احمدیان محمد کاظم زاده کتابت
زهرا اسحاقی رضا سیدنطنزی نستعلیق
سمیرا امجدیان فرامرز وکیلی شکسته نستعلیق
زهرا باقرزاده فرهنگ کاظم زاده نستعلیق
زهرا باقرزاده فرهنگ کاظم زاده کتابت
بتول برنجیان محمد بهارزاده نسخ
ایمانه پسته مصطفی وکیلی نستعلیق
فریده ترابی محمدعلی گرامی راد کتابت
مریم تربتیان منوچهر وکیلی کتابت
مریم تربتیان منوچهر وکیلی شکسته نستعلیق
فاطمه تقی حسین آبادی غلامرضا سیدنطنزی شکسته نستعلیق
مریم جان نثاری رمضانعلی زارع زاده نستعلیق
نرگس حقی غلامرضا شادمان کتابت
لیلا حیدری محمدرحیم همتیان نستعلیق
لیلا حیدری محمدرحیم همتیان کتابت
زهرا خاتون آبادی علی اکبر شادمان نستعلیق
زهرا ذوالفقاری اصغر تجدد نستعلیق
زهرا ذوالفقاری اصغر تجدد کتابت
معصومه رضوانی سیدعلی وکیلی نستعلیق
زهرا رضوی رضا گلشنی نستعلیق
الهه رنگرز حمید زارع زاده نستعلیق
مرضیه سالاری حمید هدایت نستعلیق
مرضیه سالاری حمید هدایت کتابت
لیلا شاه سنایی مصطفی تجدد کتابت
فهیمه شیروانی رسول صادقی نستعلیق
فهیمه شیروانی رسول صادقی کتابت
زهرا صالحی محمدقربان زارع زاده نستعلیق
مرضیه صالحی عطااله وکیلی نستعلیق
مرضیه صالحی عطااله وکیلی شکسته نستعلیق
زهره صفری فریدون ظهیرالاسلام نسخ
مینا صنیع زاده عباس وکیلی نستعلیق
سیمین عبداله زاده رحیم بیضاوی نستعلیق
غزاله عظیمی پور علی رجبیان نستعلیق
اکرم قاسمی علی کاظم زاده نستعلیق
مرضیه کشاورزیان قاسمعلی کاظم زاده نستعلیق
نرگس کیانی زاده پور جلال فریدونیان کتابت
فاطمه لطفی محمد برهانیان ثلث
خدیجه محمودیان رحمت اله صفدریان نستعلیق
خدیجه محمودیان رحمت اله صفدریان کتابت
عاطفه مرادی مهران کاظم زاده نستعلیق
عاطفه مرادی مهران کاظم زاده کتابت
فرحناز معصومی سعید امینی شکسته نستعلیق
مریم مهدیه احمد زارع زاده کتابت
آسیه نصیری غلامحسین شادمان کتابت
اکرم نم نبات حسین همتیان نستعلیق
سوسن نورافکن علی وکیلی نستعلیق
زهرا هوشند رحمت اله شهریاری کتابت
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
سیدعلی آقای کابلی حسن مقارن عسگری نستعلیق
علیرضا توکلی حسین رحیمی نستعلیق
ناصر خجندی رضا مقارن عسگری نستعلیق
اکبر رئیسی علیجان رحیمی نسخ
مهدی سعیدفر محمدصادق رحیمی نستعلیق
هرمز شریفی علی میرزا قجاوند کتابت
سیدجلال شریعتی سیدرضا مقارن عسگری نستعلیق
پرویز صادقی میبدی میرزا یحیی وکیلی نستعلیق
پرویز صادقی میبدی میرزا یحیی وکیلی کتابت
علیرضا صفدریان عباس وکیلی شکسته نستعلیق
داود قاسمی محمدرحیم رحیمی ثلث
رضا مهران نژاد عبدالعلی برهانیان نسخ
محمدعلی نایب پور حسن حسینی نستعلیق
مینا ابرقویی حسین وکیلی شکسته نستعلیق
نجمه بصراوی حسین وکیلی نستعلیق
زینب بهارزاده علیرضا عبداله پور نسخ
پروانه بهرامی ناصر رحیمی نسخ
لیلا حکیمی فرد احمد عقیلی کتابت
آیدین خضرایی حسین گلشنی نستعلیق
زهرا ربیعی علیرضا بابااحمدی شکسته نستعلیق
لیلا رجبی حسن عبداله پور نسخ
فاطمه رستمی نبی اله زارع زاده کتابت
فاطمه شریفیان حسن رحیمی نستعلیق
سهیلا علیزاد احمدرضا مقارن عسگری نستعلیق
مینا فراست اصغر وکیلی نستعلیق
شیماسادت گشتی حسین سلیمانی ثلث
سارا محمدی هوشنگ عبداله پور ثلث
مهناز هاشمیان پرویز وکیلی ثلث

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی