نتایج امتحانات تحریری دیماه نود و پنج اعلام شد

نتایج امتحانات  تحریری دیماه نود و پنج  اعلام گردید. هنرجویان گرامی چنانچه اشکالی در درج مشخصات خود مشاهده نمودید جهت رفع اشکال از ساعت ۴/۳۰ الی ۷ بعداز ظهر با تلفن ۳۲۷۳۱۰۳۸ دفتر مرکزی تماس گرفته و اطلاع دهید.

نتایج امتحانات تحریری

نام نام خانوادگینام پدرنام استادمرحلهنمره
اکبرنعمتیاناسدالهکاظمیمبتدی18
آرمانایروانیحسنعقیلیتکمیلی19
علی محمدی زادهصالحظهیرالاسلامتکمیلی18
نرگساخوانعلیظهیرالاسلاممبتدی16
مهنازاخوان صرافمحمدظهیرالاسلاممبتدی16
پروانهبازاری دوزتقیسرائیانمبتدی18
یکتابدیعیمحمدزمانظهیرالاسلاممبتدی16
کیمیارزازیجلیلمبتدی18
مریمشکریانمهدیظهیرالاسلاممبتدی17
فاطمهعباسیرسولظهیرالاسلاممبتدی19
محمودفضیلتیمرتضیظهیرالاسلاممبتدی16
شفیقهکبیری دهکردیکورشافروغمبتدی19
مریممرادیحسنظهیرالاسلاممبتدی18
شیمامهدی زادهمصطفیمبتدی18
پرنیانشبانیمحمدرضاکاظمیتکمیلی19
مریمشکریانمهدیظهیرالاسلامتکمیلی17
فاطمهعباسیرسولظهیرالاسلامتکمیلی18
محمودفضیلتیمرتضیظهیرالاسلامتکمیلی16
شفیقهکبیری دهکردیکورشافروغتکمیلی18
مریممرادیحسنظهیرالاسلامتکمیلی19
مریماژئیانمحمدتقیعقیلیپیشرفته17
مریمقندهاریزین العابدینپیشرفته18

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی