نتایج امتحانات تحریری اردیبهشت ماه نود و هشت اعلام شد

 توجه

نتایج مراحل مبتدی تکمیلی و پیشرفته امتحانات تحریری اعلام شد هنرجویان گرامی چنانچه در درج مشخصاتشما اشتباهی مشاهده نمودید از ساعت چهار و نیم الی هفت بعدازظهر با شماره تلفن دفترمرکزی

انجمن خوشنویسان( ۳۲۷۳۱۰۳۸ )تماس حاصل فرموده و مورد فوق را اطلاع دهید

 

اعلام نتایج امتحانات تحریری اردیبهشت نود و هشت

نامنام خانوادگینام پدرنام استادمبتدیتکمیلیپیشرفته
ماناابوطالبیانمحمدحسن زاده15
سجاداسماعیلیمحمدقهابی15
طاهاآریاییشهروزعراقچی14
مهساساداتبحرینیانمصطفیشریفی16
نگارپوریای ولیمجیدراستی18
نداجعفریرضا18
فاطمهجمالیانرمضان1916
زهراحاتم پورفریبرزحشمتی15
بهارحسن پورمحمدرضاقاسمی15
محمدتقیحکمترضاشریفی16
عرفانخاکساراحسانشریفی14
مرجانخوش رویمحمدصالحی15
آمنهذوالفقاریحسینعقیلی15
مریمذوالفقاریرضاحشمتی17
مسیحرضایی برزانیعلیعبدلی14
مریمزارعبهرامظهیرالاسلام14
ترنمزمانیامیرگرامی14
محمدسهل الدینامیرمهدیشریفی14
شهرادشاه جوانحسینشریفی14
پارساشجاعیمحسنشریفی15
نازیلاصراف نژادمحمدرضاکبوتری14
محدثه ساداتطاوسیمحمدعراقچی1515
یگانهعبدالیحسین15
مهدیغفاریحسن14
رامینفاتحیخداکرمهمتی16
یسنافرهادییعقوبعراقچیمردود
یکتافرهادییعقوبعراقچی14
فاطمهقدسیمحمدصادقرحیمی17
الههکریمیتقیصالحی16
مهدیمحمدخانیعلی اصغرصالحی1615
سعیدمسجدیناصرراستی1514
فاطمهنصیریمسعودظهیرالاسلام16

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی