نتایج امتحانات پایان دوره ای اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مریم اسدی حسین ۲۳ نستعلیق
مهرانگیز پرهیزی اصغر ۲۷ نستعلیق
لیلا شاه سنایی مصطفی ۳۰ نستعلیق
روژینا شیخی فر بهزاد ۳۰ نستعلیق
راضیه شیرعلی حسین ۰ نستعلیق
فهیمه شیروانی رسول ۰ نستعلیق
فرزانه فرخی حسین ۰ نستعلیق
اعظم قطبی حسین ۰ نستعلیق
صدیقه کلانتری محمدعلی ۳۸ نستعلیق
مریم محتاج جلیل ۱۹ نستعلیق
مهشید نوری حسن ۳۵ نستعلیق
امیرمحمد احمدیان حجت اله ۰ نستعلیق
فرشید اکباتانی مهدی ۴۵ نستعلیق
مهدی زارعی غلام نبی ۲۲ نستعلیق
علی اکبر شهریار سلیمان ۴۵ نستعلیق
ایمان عبدالهی قباد ۴۵ نستعلیق
علیرضا غلامرضایی محمد ۲۱ نستعلیق
علی قدمی عباسعلی ۰ نستعلیق
سجاد لرستانی محمدرضا ۴۴ نستعلیق
محمدمهدی مغروری مصطفی ۳۰ نستعلیق
حامد نصیریان حسن ۳۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
سمیرا احمدیان مجید ۳۸ نستعلیق
شهلا پروینی سیف اله ۴۴ نستعلیق
مائده جان نثاری رحیم ۳۲ نستعلیق
نفیسه جاوری مرتضی ۱۹ نستعلیق
مریم جمشیدیان رضا ۱۸ نستعلیق
هلیا حاتمی یوسف ۴۳ نستعلیق
زهره حاجی نوروزی عباس ۴۳ نستعلیق
فاطمه ذبیحی علیرضا ۳۴ نستعلیق
مرضیه راعی علی ۲۲ نستعلیق
زهرا رحمانی عبداله ۴۳ نستعلیق
محبوبه رضوی مرتضی ۳۰ نستعلیق
نجمه رضوی شمس الدین ۳۰ نستعلیق
لیلا ساوج علی ۳۲ نستعلیق
مائده شفیعی حسین ۳۵ نستعلیق
مطهره سادات صدیقی سیداحمد ۳۴ نستعلیق
زهرا صفاری رمضان ۴۶ نستعلیق
منیره صهبا اصغر ۴۵ نستعلیق
فاطمه فرهادیه محمود ۱۲ نستعلیق
سمیه فولادی جهانگیر ۲۳ نستعلیق
فروزسادات قادریان هوشنگ ۳۱ نستعلیق
طاهره سادات قریشی سیدیحیی ۲۷ نستعلیق
ریحانه قضاوی رضا ۱۲ نستعلیق
الهام قنبری قربانعلی ۳۲ نستعلیق
مهناز قندهاری احمد ۳۸ نستعلیق
سهیلا کرمی محمدرضا ۴۴ نستعلیق
صدیقه کلانتری محمدعلی ۳۸ نستعلیق
نسترن محمدی احمد ۲۷ نستعلیق
صفورا محمدی محمد ۳۲ نستعلیق
محدثه سادات میرفتاح مصطفی ۳۲ نستعلیق
اعظم سادات میرفتاح سیدحسین ۳۳ نستعلیق
نرگس نجفیان ایرج ۲۲ نستعلیق
عادل امامی حسن ۲۲ نستعلیق
سهیل پرویزی فریدون ۰ نستعلیق
محمد جانقربان عبدالصمد ۲۲ نستعلیق
محمد خدادادی شهرضا کمال ۱۷ نستعلیق
محسن زارع چاوشی محمد ۴۵ نستعلیق
سپهر شاهزیدی عباسعلی ۱۷ نستعلیق
جواد شفیعی عباس ۱۷ نستعلیق
عرفان صیف رضا ۰ نستعلیق
سجاد لرستانی محمدرضا ۴۴ نستعلیق
علیرضا محمدطالبی علی ۰ نستعلیق
محمدمهدی مسائلی اصغر ۲۲ نستعلیق
سیداحمد موسوی علی یار ۰ نستعلیق
علیرضا هفت برادران محمد ۰ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
ریحانه ابراهیمی عزیزاله ۰ نستعلیق
فاطمه ابطحی سیدحسن ۲۷ نستعلیق
مریم استخر ناصر ۳۵ نستعلیق
فاطمه اسد فرهاد ۰ نستعلیق
محبوبه افیونی محمد ۲۷ نستعلیق
فرشته انصاری پور عباسعلی ۲۷ نستعلیق
راضیه ترکان اکبر ۲۱ نستعلیق
نسرین تشکر عبدالرسول ۲۹ نستعلیق
اکرم تقی یار حسینعلی ۰ نستعلیق
شیوا جاودان مصطفی ۰ نستعلیق
زهرا جعفری علی ۳۴ نستعلیق
ندا حسنی حسین ۴۵ نستعلیق
مهین حسینی علی ۳۸ نستعلیق
زهرا خاتونآبادی علی اکبر ۲۱ نستعلیق
فاطمه خلیلی خلیل ۲۰ نستعلیق
فاطمه دادخواه محمد ۰ نستعلیق
الهام دهنوی رجبعلی ۲۳ نستعلیق
عاطفه ذوالفقار ولی اله ۳۳ نستعلیق
سمیرا رجبی خسرو ۱۸ نستعلیق
الهام زارعی رضا ۴۹ نستعلیق
نفیسه زمانی بهرام ۴۳ نستعلیق
الهام سعیدی قدرت اله ۱۹ نستعلیق
نیکو سلیمی علیرضا ۴۹ نستعلیق
فرزانه سه چهاری محمدحسن ۰ نستعلیق
معصومه سهرابی اسفندیار ۴۳ نستعلیق
نسیم سیمجور مجید ۳۴ نستعلیق
فرشته شاعلی حسن ۱۲ نستعلیق
هاجر شریفی محمد ۰ نستعلیق
سیده زینب صالحی غلامعلی ۴۳ نستعلیق
منیره صهبا اصغر ۳۸ نستعلیق
مینا طالبی علی ۱۹ نستعلیق
صدیقه طلایی محمود ۲۷ نستعلیق
زهرا عابدی سیدرضا ۰ نستعلیق
اعظم علی نژاد امامعلی ۰ نستعلیق
فاطمه علیخانی ابوالحسن ۰ نستعلیق
زهرا عمادی محمدجواد ۰ نستعلیق
سارا فرمانی حمید ۰ نستعلیق
فاطمه فروغی دهنوی مجید ۴۳ نستعلیق
مریم قربانیان ابوالقاسم ۴۳ نستعلیق
فرشته قویدل نوراله ۲۵ نستعلیق
زهرا کاظمی رهبر غلامرضا ۰ نستعلیق
لیلا کریمی ابوالقاسم ۳۴ نستعلیق
بنفشه کیانی منوچهر ۳۴ نستعلیق
مریم لباف مرتضی ۲۳ نستعلیق
وجیهه مجیری عبدالرسول ۱۸ نستعلیق
مائده محمدی خلیل ۲۲ نستعلیق
مریم محمدی جهانپناه ۲۱ نستعلیق
مرضیه مختاری حسین ۳۴ نستعلیق
مهدیه مرادیان اکبر ۰ نستعلیق
فرزانه مغنی علی اصغر ۰ نستعلیق
حمیده نصری حسن ۰ نستعلیق
منا نوری ابراهیم ۰ نستعلیق
اکرم نوریان نبی اله ۰ نستعلیق
منیره نیکدستی محمود ۳۳ نستعلیق
سیدمحسن آقانحوی محمد ۲۲ نستعلیق
علی آهنکوب نژاد رحیم ۳۰ نستعلیق
احمد امامی محمود ۲۳ نستعلیق
محمدرسول تبریزیان محمدحسن ۱۸ نستعلیق
اصغر توکلی حسینعلی ۱۷ نستعلیق
احمدرضا جان نثاری قدرت اله ۰ نستعلیق
محسن جمشیدیان رضا ۱۹ نستعلیق
مجتبی داروئی محمود ۲۹ نستعلیق
شاهین دهقانی بهروز ۲۱ نستعلیق
محمد رمضانی مرتضی ۰ نستعلیق
محمد زارع کریم ۱۷ نستعلیق
محمد زالی چهل خانه علی ۴۵ نستعلیق
رحیم صلواتی رسول ۲۱ نستعلیق
علیرضا رضایی بیژن ۰ نستعلیق
محمودرضا عقیلی احمد ۳۲ نستعلیق
فواد فریدونیان غلامرضا ۰ نستعلیق
مهدی قاسمی ابوالفضل ۰ نستعلیق
اکبر قاسمی غلامحسین ۰ نستعلیق
اصغر قنبری غلامعلی ۱۸ نستعلیق
عبدالحمید کریمیان اسماعیل ۳۲ نستعلیق
علیرضا کلاهدوزان اصغر ۴۷ نستعلیق
حمیدرضا کیانی اسماعیل ۲۹ نستعلیق
اردشیر متقی اصغر ۲۰ نستعلیق
آرش محمدی دینانی احمد ۳۲ نستعلیق
فتح اله معزی محمد ۴۸ نستعلیق
سیدمحمد منصوری سیدمنصور ۲۹ نستعلیق
حامد نقشینه احمد ۰ نستعلیق
جواد نیکبخت احمد ۰ نستعلیق
نوید نیلی اکبر ۰ نستعلیق
حسین هدایت نژاد فتحعلی ۴۵ نستعلیق
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
فاطمه آقاجانی حسین ۰ شکسته نستعلیق
وحیده ابراهیم زاده عیوض ۰ نستعلیق
وحیده ابراهیم زاده عیوض ۰ کتابت
وحیده ابراهیم زاده عیوض ۰ شکسته نستعلیق
زهره استادی اکبر ۳۴ نستعلیق
زهره استادی اکبر ۳۴ کتابت
نرگس اسماعیلی خسرو ۵۰ کتابت
سپیده امین الرعایا یمینی رسول ۳۲ نستعلیق
زینب امینی اکبر ۱۷ شکسته نستعلیق
نفیسه ایزدان ناصر ۱۷ شکسته نستعلیق
آسیه باباعلیان رستم ۱۹ کتابت
زینب بهارزاده علیرضا ۴۹ نستعلیق
زینب بهارزاده علیرضا ۴۹ کتابت
مینا پناهنده آبخاک حسین ۳۲ کتابت
شریفه تقی پور اصل محرم ۱۲ نستعلیق
فاطمه جمالیان رمضان ۵۰ نستعلیق
فاطمه جمالیان رمضان ۵۰ کتابت
مهرناز جمشیدی حسنعلی ۳۲ نستعلیق
حمیده حبیب الهی علی ۲۱ نستعلیق
ریحانه حسن زاده نصرت اله ۱۲ ثلث
سیده شیدا حسینی احمدرضا ۴۳ نستعلیق
لیلا حکیمی فرد احمد ۳۲ شکسته نستعلیق
گلناز خاتون آبادی مصطفی ۳۴ نستعلیق
مریم دهقان عبداله پور ۴۰ نسخ
سهیلا ربیعی قدرت اله ۱۲ نستعلیق
سپیده رجبی رضا ۴۰ نسخ
زهرا رشیدیان فر عباس ۲۷ نستعلیق
زهرا رشیدبان فر عباس ۲۷ کتابت
تبسم سلطانی حمیدرضا ۴۳ کتابت
زهرا سلیمانی حسین ۰ نستعلیق
مهری سمیعی حسین ۱۷ شکسته نستعلیق
فروغ شکرانی فرد علی ۳۲ شکسته نستعلیق
زینب شهرزادی عبدالرسول ۱۲ نستعلیق
طاهره شیخ بهایی رضا ۲۰ نستعلیق
فاطمه صابری محمدعلی ۱۷ شکسته نستعلیق
نفیسه صادقیان محمدعلی ۳۴ کتابت
زهره صفری فریدون ۱۲ نستعلیق
زهرا صفری یداله ۲۰ نستعلیق
مدینه صیادی هوشنگ ۱۹ نستعلیق
سهیلا علیزاده احمدرضا ۱۹ نستعلیق
زهرا عیوضی اصغر ۳۲ نستعلیق
زهرا عیوضی اصغر ۳۲ کتابت
فرزانه فرزام منش احمدرضا ۱۲ نستعلیق
سمیه فروردین ابراهیم ۱۹ کتابت
فریناز محقق طباطبایی رضا ۱۲ کتابت
عاطفه سادات محمدی سیداحمد ۲۱ نستعلیق
فاطمه مزروعی سعید ۲۱ کتابت
منصوره مشایخی ضیاء ۲۱ نستعلیق
منصوره مشایخی ضیاء ۲۱ کتابت
فاطمه موسوی زاده مجرد مجید ۳۴ کتابت
آزاده میرزایی اکبر ۲۱ نستعلیق
محبوبه نادرالاصلی غلامحسین ۴۰ نسخ
سمیه نریمانی ولی اله ۴۹ کتابت
الهام واعظ اکبر ۳۲ نستعلیق
مهدیه هرندی زاده محمدعلی ۱۲ کتابت
فرهاد آقانوری حبیب ۳۶ نسخ
ابراهیم اسپانیان ولی اله ۱۷ نستعلیق
مجتبی انتشاری احمد ۳۶ نسخ
محمد پورقدیری حسن ۳۱ نستعلیق
محمد پورقدیری حسن ۳۱ کتابت
علیرضا توکلی محمدی حسین ۱۲ کتابت
محمد چراغچی علی ۱۹ نستعلیق
محمد چراغچی علی ۱۹ کتابت
علی خلیلی عباس ۱۲ نستعلیق
علی خلیلی عباس ۱۲ کتابت
سجاد خلیلی محمد ۲۰ نستعلیق
مجید دادخواه حسن ۰ کتابت
حسین دلفانی قربانعلی ۰ شکسته نستعلیق
حمید رزاقی امراله ۲۱ نستعلیق
حمیدرضا رفیعی علی حسین ۱۷ شکسته نستعلیق
علی رمضانی حبیب اله ۲۰ نستعلیق
محمودرضا روحانی حسین ۱۷ شکسته نستعلیق
جلال زارع شریف اسماعیل ۳۱ شکسته نستعلیق
محمدحسین سخاوت محمدعلی ۳۶ نسخ
مهدی سعیدفر محمدصادق ۲۱ نستعلیق
علیرضا سمندریان عباسقلی ۳۲ نستعلیق
امید عزیزان محمد ۱۹ کتابت
مسعود عظیمی غلامعلی ۰ نستعلیق
محسن غفاری ابراهیم ۳۶ شکسته نستعلیق
احسان قربانی احمد ۲۳ کتابت
محمود قربانی اسداله ۱۷ شکسته نستعلیق
محمد قربانی راشنایی رضا ۱۹ کتابت
ابوالفضل کبیری علی ۳۶ ثلث
عادل مجدی قربان ۱۹ نستعلیق
علیمراد محمودی نجفقلی ۱۲ نستعلیق
سیدجمال مدرس مطلق مجتبی ۳۲ نستعلیق
سیدجمال مدرس مطلق مجتبی ۳۲ کتابت
حسن موسایی نژاد محمد ۳۱ شکسته نستعلیق
اسماعیل تائبی قلی ۰ نستعلیق
محمدرضا نصری رمضان ۱۷ شکسته نستعلیق
محمد نورمحمدی مرتضی ۰ نسخ
نام نام خانوادگی نام پدر استاد راهنما خط قبولی
مریم احمدی مصطفی ۱۲ نستعلیق
مریم خیام نکویی سیدحسن ۱۷ شکسته نستعلیق
حمیده رفیعی بهمن ۱۲ نستعلیق
حمیده رفیعی بهمن ۱۲ کتابت
زهرا روضاتیان محمدعلی ۴۰ نسخ
منیژه رهنما عباس ۲۰ نستعلیق
منیژه رهنما عباس ۲۰ کتابت
سپیده شاهنگی حمیدرضا ۱۲ نستعلیق
زهرا عدالتخواه جواد ۱۹ کتابت
مائده قضاوی محمد ۱۲ کتابت
عطیه کاظمی عبدالرسول ۰ کتابت
اعظم کریمیان غضنفر ۳۴ کتابت
زهرا کشتکار حسین ۲۰ نستعلیق
زهرا کشتکار حسین ۲۰ کتابت
فریبا کیانی غلامرضا ۱۷ نستعلیق
مینا گرامی منصور ۲۷ نستعلیق
زهرا مجلسی محمدحسین ۲۱ کتابت
سارا محمدی هوشنگ ۱۲ کتابت
گل اندام مصفایی حاجی خان ۲۱ کتابت
مرضیه معتمدی مصطفی ۴۰ نسخ
عبدالکریم آقاخانی قدرت اله ۲۱ نستعلیق
محمدمهدی ابراهیمی غلامعلی ۲۱ کتابت
مهدی پرمهر ابوالقاسم ۳۱ نستعلیق
حامد جلودار عباس ۰ نستعلیق
حامد جلودار عباس ۰ کتابت
امیرحسین حسینی فتح اله ۲۰ کتابت
منصور خوشنما فضل اله ۲۱ نستعلیق
جلال زارع شریف اسماعیل ۳۱ کتابت
محمدمهدی سعادت محمدعلی ۲۰ نستعلیق
محمدمهدی سعادت محمدتقی ۲۰ کتابت
محمد شاوردی منصور ۲۰ نستعلیق
محمد شاوردی منصور ۰ ثلث
حسین شفیعی محمود ۲۰ نستعلیق
عباس عمومی علی ۲۹ نستعلیق
بهروز قطره سامانی پرویز ۲۱ کتابت
علی کریمی میرزعلی ۲۰ کتابت
مرتضی کریمی مقدم رضا ۰ نستعلیق
محمدرضا کیانزاد فضل اله ۱۹ نستعلیق
حسین محمدیوسفی علی شیر ۱۹ نستعلیق
اسماعیل محمودسلطانی محسن ۲۰ کتابت
جمال مختاری علی اکبر ۱۸ نستعلیق
ناظرحسین نوری محسن ۱۲ نستعلیق
منصور یقینی محمد ۰ نسخ

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجمن خوشنویسان اصفهان سایت اصلی